Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Huseby leir vant Energikampen

7. januar delte administrerende direktør i Forsvarsbygg Frode Sjursen ut premien til beste leir i Energikampen 2009 som har redusert sitt energiforbruk mest i perioden juli til november sammen med sjefen for Forsvarsstaben viseadmiral Jan Eirik Finseth.

I juli 2009 gikk startskuddet for Forsvarets energikamp. Kampanjen har hatt til hensikt å motivere soldater og befal til å spare energi, og ikke minst få tips om gode måter å gjøre dette på. Under energikampen har over 60 millitærleire konkurert mot hverandre, og mange gode energisparingstips har kommet inn. Totalt har kampanjen bidratt til en reduksjon på 2,6 millioner KWh fra juli til november 2009.

Fornøyde vinnere
Huseby leir som vant kampen mot de andre militærleirene har redusert sitt energiforbruk med hele 21 prosent. Og dette uten at det er gjort noen tekniske investeringer som bidrar til reduksjonen. Leiren har en reduksjon på 988 393 kWh i kampanjeperioden. Det tilsvarer ca 800 000 kroner spart og en miljømessig gevinst.

- Dette er først og fremst en pris til de miljøbevisste gardistene i Huseby leir. Gardistene har redusert energiforbruket aller mest. De har vært flinke til å senke temperaturen, slukke lyset, lukke vinduer og dører. Godt samarbeid med Forsvarsbygg om for eksempel senking av temperaturen på forlegningene ved permisjoner og øvelser har også gitt gode resultater, sa Finseth da han sammen med Frode Sjursen overrakte premien til vinnerne.

Image "11723_1.jpg" without description

VINNERE: Stolte vinnere av Energikampen sammen med prisutdelerne. Fra v.: EBA-/miljøoffiser Albregt Moltumyr (HMKG), administrerende direktør i Forsvarsbygg Frode Sjursen, Gardesjef Odd Andreas Søbstad, hovedtillitsvalgt Lars V. Hagerup (HMKG), driftstekniker Ragnvald Hillestad (Forsvarsbygg), driftstekniker Jørn Endre Olsen (Forsvarsbygg) og Sjef Forsvarsstaben Jan Eirik Finseth.

Gardesjef Odd Andreas Søbstad og hovedtillitsvalgt for soldatene i Garden Lars V. Hagerup mottok premien som var en sjekk på 25 000 kroner som skal gå til velferdstiltak i leiren.

- Jeg er glad og stolt over at min avdeling vant denne prisen, men ikke minst at vi har bidratt til energisparing og kostnadsreduksjon. Garden vil fortsette arbeidet med ENØK samtidig som vi vil foreslå gode ENØK-tiltak for eieren av bygningsmassen, sa Søbstad.

Gardesjefen benyttet anledningen til å takke Forsvaret og Forsvarsbygg for initiativet til kampanjen.

- De som fortjener den største takken er den enkelte miljøbevisste medarbeider i Huseby leir her representert ved de tillitsvalgte og min EBA-/miljøoffiser, samt de to driftsteknikerne fra Forsvarsbygg som jobber fast i Huseby leir, sa en stolt gardesjef.

Samarbeid mellom Forsvaret og Forsvarsbygg
- Et av de viktigste budskapene i kampanjen har likevel vært at energisparing er, og må være, et samarbeidsprosjekt mellom Forsvarsbygg som utleier og forvalter av bygningsmassen, og Forsvaret som brukere av byggene og anleggene. Ofte kan mange små handlinger og økt bevissthet på energibruk gi vel så stor uttelling. Sammen kan vi skape gode miljøresultater og legge til rette for en mer optimal bruk av forsvarssektorens samlede midler, sa Frode Sjursen under utdelingen.

- Energisparing har fått økt fokus de senere årene. Forsvarsbygg, som forvalter Forsvarets bygningsmasse, er opptatt av å tilrettelegge for energisparing som for eksempel gjennom isolering, varmegjenvinning og konvertering til energivennlig oppvarming av bygningsmassen. Men også ved å påvirke brukernes holdninger til energisparing. Brukerne det er oss – soldater, offiserer og sivile i Forsvaret. Det er nettopp oss brukere denne energikampanjen har vært rettet mot, fortalte Jan Eirik Finseth.

Lokale tiltak og energiledelse
Sjef for Markedsområde Oslo i Forsvarsbygg Ola Løvlien fortalte forsamlingen om de lokale tiltak som er gjort, men også hva som skjer i fremtiden.

- Vi har ikke gjort noe større investering her i Huseby leir som virker inn på energiforbruket. Endring av varmestyringen i fyren har vi gjort, men det er de små tingene som ikke koster så mye penger som gir utslaget. Samarbeidet mellom våre to driftteknikere her i leiren og Garden som bruker er bra. Dette tror jeg har gitt de gode resultatene. Nå fremover jobber vi med å få bytte ut fyrkjelen med biobrenselanlegg her i leiren, fortalte Løvlien.

For å se energikampen inn i et større perspektiv presenterte leder i Eiendomstjenester i Forsvarsbygg Åke Appelqvist Energiledelsesprogrammet til de miljøbevisste tilhørerne. Har fortalte om de resultater som allerede er oppnådd og målene for programmet. Han fortalte også om Energinet som er Forsvarsbyggs energioppfølgingssystem som får data fra energimålerne som er montert i bygg over hele landet.

Tekst og foto: Helge Andersen

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.