Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Ikke en helt vanlig bilvask

I forbindelse med de etablerte oversettings-traseene i Rena elv er det nå også på plass et eget anlegg for vask og tetthetskontroll av kjøretøy som skal ut i elva.

Torsdag ble det komplette OVAS-anlegget formelt overlevert til Forsvaret, og både representanter fra Forsvars-bygg, den lokale Rena-entreprenøren John Galten AS og Forsvaret var til stede.

- Dette er meget gledelig. Det kompletter treningsanleggene for Hæren i Østerdal garnison, sier Sjef Operasjons-støtte i Østerdal garnison, Oberstløytnant Ola Gundersen.

Sikkerhet og miljø

Ifølge konsesjonen gitt av Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE), så var det en betingelse at det skulle etableres et anlegg for vask og tetthetsprøving av utstyr som skulle operere i elva. Byggestart for et slikt anlegg var høsten 2009 og det stod ferdig nå i august.

Anlegget er viktig både utifra et miljø- og sikkerhetsperspektiv: Når kjøretøyet er på plass i anlegget, kan en   sjekke at vann ikke lekker inn i kjøretøyet før det krysser traseen, samt at en kan se hvorvidt det lekker olje- eller drivstoff ut av vogna. I tillegg fjernes jord og skitt fra kjøretøyene før de ”vader” eller ”svømmer” over elva.

Image "11814_2.jpg" without description

Effektiv

Kraftige slanger kan på kort tid vaske og spyle to og to kjøretøy. Etter vasken kjøres vogna ned i bassenget, en betongkonstruksjon 6 meter bred, 55 meter lang og med en dybde på 2, 2 meter. Totalt vannvolum ved maksi-mal vadedybde er cirka 290 m3 og det tar i overkant av tre timer å fylle bassenget.

Bassenget er dessuten utstyrt med en nødluke, som kan åpnes manuelt, for tømming av bassenget i nødsituasjon. I løpet av cirka 1-2 minutter er vannstanden ned fra 1,75 meter til cirka 40 centimeter.

Image "11814_3.jpg" without description

Traseene ferdig i 2008

Bygging av i første omgang to oversettingstraseer for militære kjøretøy ble ferdigstilt høsten 2008.


Tekst og foto: Trond Enemo

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.