Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Krigsskolen på Linderud fornyes

Forsvarsbygg har signert avtale med AS Selvaagbygg for oppføring av undervisningsbygg for Hærens Krigsskole på Linderud i Oslo.

Image "11848_2.jpg" without description

- Nytt undervisningsbygg gir oss mange nye muligheter. Dette nybygget, sammen med en moderne og tilpasset helhetsplan for videre utbygging, gir Krigskolen en utmerket ramme for god undervisning. Det stilles store krav til Hærens ledere og jeg er glad for at vi er i gang med en etterlengtet modernisering og fornying av bygningsmassen ved Krigsskolen, sier sjefen for Hærens Krigsskole, oberst Arne Opperud.

Tilpassede undervisningsarealer
Hærens krigsskole får utvidet sin undervisningskapasitet med et nytt bygg. Avtalen som i går ble undertegnet gjelder oppføring av et nybygg på 880 kvm BTA. Bygget vil inneholde et auditorium med plass til 350 personer, tre klasserom, tre grupperom og vestibyle.

– Vi, som forsvarssektorens egen eiendomsekspert, er stolte av å bidra til et moderne forsvar, sier regionsjef Kjell Syversen i Forsvarsbygg.

Image "11848_1.jpg" without description

SIGNERING AV AVTALE: Regionsjef Kjell Syversen, Forsvarsbygg og administrerende direktør Jon Erik Lunøe, AS Selvaagbygg gratulerer hverandre med avtaleinngåelsen og ser frem til videre samarbeid. Foto ved Heidi Sørskog, Forsvarsbygg

Linderud leir ble etablert siste halvdel av 1950-tallet, og består hovedsakelig av eldre bygningsmasse. Hærens Krigsskole, som både er en militær avdeling og en høyskole, er ansvarlig for utdanning av Hærens fremtidige ledere. Skolen er fundamentet for profesjonsutdanningen i Hæren. Det stilles høye krav til offiserene og de bygningsmessige fasilitetene må tilpasses disse kravene. Dette bygget møter nye behov for både økt kapasitet og nye læringsformer.

Energireduserende løsninger
Nybygget er prosjektert som et lavenergibygg og skal oppfylle krav for energiklasse B. Linderud leir forsynes i dag med fjernvarme fra Viken, og bygget tilknyttes eksisterende varmenett. Det er lagt vekt på energireduserende løsninger som bevegelsesdektorer for lysstyring, LED teknologi og behovsstyrt ventilasjon. Forsvarsbygg vil som en totalleverandør av eiendomstjenester stå for videre utleie, drift og vedlikehold av nybygget i Linderud leir.

buildingSMART
Det er i prosjektet benyttet buildingSMART metodikk ved at de prosjekterende innen de ulike fagområdene har modellert sine fagfiler. Modellene ble benyttet til kollisjonstesting for kvalitetssikring av grensesnittene mellom de forskjellige fagområdene.

Tilpasset fremtidig fornyelse
Det planlegges med byggestart i januar 2011 og med en ferdigstillelse etter et års byggetid. Bygget plasseres inntil eksisterende skolebygg og etableres slik at det kan driftes selvstendig ved en eventuell senere fornyelse av nabobygg. Avtalen som i dag ble signert er en totalentreprise med kontraktssum på 21,5 mill kroner.

For ytterligere informasjon:
Regionsjef Kjell Syversen, telefon 930 97 616
Prosjektleder Trygve Ellingsberg, telefon 908 56 161

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.