Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Mindre forurensing enn forventet i skyte- og øvingsfeltene i Troms

Forsvarsbygg har sammen med Forsvaret foretatt hvitt fosfor undersøkelser i Mauken, Blåtind og Setermoen skyte- og øvingsfelt i 2004-2009. Forsvarsbygg har nå laget en samlerapport for undersøkelsene.

Forsvarsbygg har undersøkt krater i målområdene, bekker, elver, fiskevann, drikkevann, sediment, fisk, sopp, bær, beiteplanter og elg for hvitt fosfor og sprengstoff i skyte- og øvingsfeltene Mauken, Blåtind og Setermoen.

- Undersøkelsene viser at det er mindre forurensning enn forventet i skyte- og øvingsfeltene i Troms. Det er ikke påvist hvitt fosfor i drikkevann eller i bekker og elver som renner ut fra de tre undersøkte skytefeltene. Befolkningen kan trygt bruke feltene til fiske eller annen rekreasjon. Det er også svært lav risiko for at dyr og fugler får i seg skadelige mengder hvitt fosfor, sier dr. scient. Grete Rasmussen i Forsvarsbygg.

Image "11802_1.jpg" without description

Forfatterne av samlerapporten for Troms Grete Rasmussen (t.v.) og Freddy Engelstad (t.h.) flankerer oppdragsgiver sjef for skyte- og øvingsfelt Per Siem (alle i Forsvarsbygg). 

Pålegg fulgt opp
Forsvarsbygg startet kartleggingen av hvitt fosfor i de tre skyte- og øvingsfeltene i 2004. I 2006 påla Fylkesmannen i Troms Forsvarsbygg om å foreta ytterligere undersøkelser og utrede eventuelle avbøtende tiltak.

- Forekomst og eventuell risiko forbundet med hvitt fosfor i skytefeltene i Troms er undersøkt på en grundig og systematisk måte. Fylkesmannens pålegg er fulgt opp av Forsvarsbygg. Resultatene er positive. Fagekspertisen Forsvarsbygg har benyttet dokumenterer at det er svært lite sannsynlig at mennesker og dyr kan få i seg skadelige mengder hvitt fosfor. Basert på de foreliggende undersøkelser ser ikke Fylkesmannen noe behov for at Forsvarsbygg skal iverksette ytterligere tiltak, sier overingeniør Magne Nesse hos Fylkesmannen i Troms.

Image "11802_2.jpg" without description

Overingeniør Magne Nesse hos Fylkesmannen i Troms er godt fornøyd med den jobben Forsvarsbygg har gjort og sier at påleggene fra Fylkesmannen er fulgt opp.

Undersøkelsene og risikovurderingene er gjort av Norsk institutt for Vannforskning, Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), Asplan Viak, Sweco Norge, Akvaplan-niva, Norsk institutt for Naturforskning og Veterinærinstituttet på oppdrag av Forsvarsbygg. Analysene er gjennomført av AnalyCen og FFI.

Samlerapport for alle undersøkelsene finnes på www.forsvarsbygg.no, under publikasjoner.

Tekst: Helge Andersen

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.