Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Mindre forurensing enn forventet

Forsvarsbygg har i 2006-2008 kartlagt vannkvalitet og avrenning av metaller, sprengstoff og hvitt fosfor i elver og bekker i 47 skyte- og øvingsfelt (SØF). - Analysene viser at det er mindre forurensing enn forventet i elver og bekker fra skyte- og øvingsfeltene, sier dr. scient Grete Rasmussen i Forsvarsbygg.

- Det er SWECO Norge som har gjennomført kartleggingen i prosjektet for oss i Forsvarsbygg. Kartleggingen er en oppfølging av Forsvarsbyggs tidligere undersøkelser av metallavrenning fra 1991-2005. Disse undersøkelsene gjennomført av Norsk institutt for vannforskning på oppdrag for Forsvarsbygg, sier Rasmussen som har vært prosjektleder for Program grunnforurensing.

PÅ bakgrunn av kartleggingene har Forsvarsbygg fortløpende iverksatt nødvendige avbøtende tiltak. Eksempler på dette er; mindre skyting på harde flater, nye mål for hvitt fosfor granater, overgang til blyfri ammunisjon, overgang til avrenningssikre kulefangere, ikke graving i forurensede masser og miljøsanering.

Image "11791_1.jpg" without description

Vi fant mindre forurensing enn forventet i elver og bekker fra skyte- og øvingsfeltene, sier Grete Rasmussen.

- Det viktigste tiltaket som vi har gjennomført som gir gir resultater på lang sikt er opplæringen av SØF-ansvarlige ute i markedsområdene i Forsvarsbygg. De SØF-ansvarlige har fått opplæring innenfor miljøtemaer slik at de kan selv gjennomføre forebyggende og avbøtende tiltak i eget område, forteller Rasmussen.

Hovedfunn
Kartleggingen i Program grunnforurensing har gitt følgende hovedfunn:

  • 600 vannprøver er analysert for hvitt fosfor. Det er ikke påvist hvitt fosfor i noen av prøvene
  • 1600 vannprøver er analysert for metaller. Det er målt forhøyede konsentrasjoner av metaller i flere bekker nær skytebanene. Men det er ikke påvist vesentlige forhøyde verdiene som påvirker vannkvaliteten i elvene og bekkene utenfor feltene.
  • 130 vannprøver er analysert for sprengstoff. Det er påvist lave konsentrasjoner av sprengstoff kun i en bekk i Mjølfjell og en bekk på Ulven.

Program Grunnforurensing har hatt en kostnadsramme på 6 millioner kroner. Resultatene er fortløpende rapportert til forurensningsmyndighet og andre offentlige organer. Forsvarsbygg har samlet alle undersøkelsene i en sluttrapport og alt er tilgjengelig på www.forsvarsbygg.no.

Hva skjer videre?
Forsvarsbygg følger SWECO Norge sine anbefalinger og vil iverksette avbøtende tiltak i Steinsjøen, Regimentsmyra , Evjemoen, Vatne og Heggmoen skyte- og øvingsfelt. Forsvarsbygg har allerede startet tiltak i Vatne, Evjemoen og Regimentsmyra skyte- og øvingsfelt.

- Forsvarsbygg undersøker i nå sommer årsaken til utlekkingen av metaller fra Steinsjøen og Heggmoen, og vil iverksette nødvendige tiltak. Samtidig vil vi i Forsvarsbygg fortsette overvåkningen av metallavrenning fra alle skyte- og øvingsfeltene, avslutter Grete Rasmussen

Tekst og foto: Helge Andersen

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.