Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Nedlagt renseanlegg på Akershus festning åpnes for publikum

Oslos gamle renseanlegg på Akershus festning skal få nytt liv. I disse dager søker Forsvarsbygg etter en profesjonell aktør som kan utvikle eiendommen for å gi Oslos befolkning et kulturtilbud.

Eiendommen ligger under festningsplassen på Akershus festning mellom Operaen i Bjørvika og Aker brygge.

- Dette er den siste industribygningen i hjertet av Oslo sentrum som står tom, sier prosjektleder Thor Krogh i Forsvarsbygg.

Revitalisering av Kvadraturen

Forsvarsbygg søker nå etter en profesjonell aktør som kan utvikle eiendommen. Utlysningen er i tråd med visjonen for Akershus festning som tilsier at eiendommen skal utnyttes til kulturrelatert virksomhet for å øke publikums bruk av festningen. Visjonen tilsier at Akershus festning skal i) utvikles til hovedsete for Forsvaret, ii) ivareta rollen som nasjonalt monument og iii) styrkes som byområde for allmennheten.

- Visjonen er sammenfallende med Oslo kommunes mål om å gjøre Kvadraturen til et inviterende og levende del av Oslo sentrum. Samtidig skal områdets særpreg og karakter tas vare på, sier Krogh.

50 000 kubikk med kultur

Den tomme industrihallen ligger delvis under bakken og er cirka 125 meter langt og cirka 30 meter bredt. Høyden under taket er cirka 15 meter.

- Plasseringen, kombinert med sin enorme størrelse, kan gi rom for praktisk talt alle former for kulturrelatert virksomhet som er åpen for publikum, sier Krogh.

En katedral i betong

Renseanlegget ble bygget i perioden 1938 til 1940. Bygningen fungerte som Oslos renseanlegg frem til driften opphørte i 1979. Siden den gang har bygget stått tomt. Industrianlegget har inngang fra Kongensgate i Kvadraturen og er et solid byggverk i betong.

- Dette er en katedral i råbetong med søyler og synlig dragere. Her finnes muligheter til å kombinere store og mindre volumer med innhold som samlet kan skape et unikt opplevelsessenter, sier Krogh, som selv er arkitekt.

Tilbudsfrist

Basert på det store omfanget av henvendelser med varierte og spennende forslag og et ønske om en noe lengre tilbudsperiode, er tilbudsfristen satt til innen 1. mai 2011. Forsvarsbygg håper at det kommer inn et bredt spekter av konsepter slik at det tilbudet som velges, blir attraktivt for et stort publikum og bidrar til at Akershus festning og Kvadraturen blir en levende del av Oslo sentrum.

Utvelgelseskriterier

Etter mottak av tilbud vil det bli innledet forhandlinger med aktuelle interessenter som på best måte oppfyller utvelgelseskriteriene. Forsvarsbygg vil vurdere/vektlegge:

• Prosjektets bidrag til fremtidig utvikling av Akershus festning og Kvadraturen
• Leietagers økonomiske stilling og mulighet til å gjennomføre utvikling ombygging og fremtidig vedlikehold av eiendommen
• De økonomiske og øvrige kontraktsmessige vilkår

Avtale

Prinsippene i en Bare-house modell vil legges til grunn for leieavtalen. Det innebærer at leietaker selv organiserer og bekoster alle nødvendige tiltak, samt driften og vedlikeholdet. Det påregnes lang leieperiode.  

For mer informasjon eller befaring av eiendommen, kontakt:

Regionsjef Kjell Syversen på telefon 930 97 616 eller
epost kjell.syversen@forsvarsbygg.no

Prosjektleder Thor Krogh på telefon 488 96 910 eller
epost thor.krogh@forsvarsbygg.no 

Nærmere en halv million besøkende

Akershus festning er et av Norges fremste nasjonale monumenter. Plassert i aksen mellom Bjørvika, Oslo rådhus og Aker brygge, er Akershus festning blant Oslos mest sentralt beliggende eiendommer. Festningen er et viktig turistmål og rekreasjonssted for hovedstadens innbyggere og tilreisende. I 2009 var det 450 000 besøkende på festningen, og et forventes ytterligere flere i årene som kommer.

 www.forsvarsbygg.no/renseanlegget

Image "11844_1.jpg" without description

Billedtekst: Forsvarsbygg søker interessenter som kan utvikle Oslos gamle renseanlegg
til kulturrelatert virksomhet for publikum.


Image "11844_2.jpg" without description

Bildetekst: Graving for hånd av det som skulle bli Oslos nye renseanlegg.
Byggingen av renseanlegget startet i 1938. Foto: Oslo Byarkiv

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.