Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Nordisk fokus på naturrestaurering: Forsvarsbygg brukt som eksempel

Forsvarsbygg og vårt prosjekt på Hjerkinn er et av flere eksempler fra Forsvarsbygg som trekkes frem i Norsk institutt for naturforvaltnings nye temahefte.

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har ledet en "dugnad" blant norske fagmiljøer og forvaltningsinstitusjoner for å beskrive et totalbilde av pågående restaureringsarbeid i Norge, både innen forskning og praktiske tiltak. Dette arbeidet vil dessuten sammenstilles med øvrig miljøforskning på området i hele Norden.

Image "11764_1.jpg" without description

Anleggsarbeid under fjerning av veg. Foto: Odd- Erik Martinsen

Oppfølging

På Hjerkinn er NINA representert blant forskere fra flere av landets fremste fagmiljø som gjør en jobb for oss. Blant annet er det dyrket frem et eget stedegent frø som skal sikre at revegeteringen etter at anlegg er fjernet, blir best mulig. Nå er temaheftet med eksempler å finne på internett, nærmere bestemt på NINAs egen hjemmeside.

Generell informasjon om Hjerkinn prosjektet er omtalt fra side 35 i heftet, og i den forbindelse er vårt sauesvingelprosjektet omtalt fra side 65.

NINAs publikasjon, samt A-magasinets nylige oppslag om miljøarbeidet på Hjerkinn finner du ved å følge linken:

http://www.nina.no/Aktuelt/Artikkel/tabid/945/smid/873/ArticleID/745/reftab/55/Default.aspx


Image "11764_2.jpg" without description

Frøtresking
Foto: Helge Oskarsen/Agrokonsult AS


Tekst: Trond Enemo

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.