Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Nytt kontorbygg for FFI reiser seg

I mai 2009 startet arbeidet med å bygge et splitter nytt kontorbygg for Forsvarets forskningsinstitutt på Kjeller. –Det er fullt trøkk på byggeplass og bygget vil etter planen stå klart i løpet av sommeren, uttaler delprosjektleder Ann Christin Bjørnstad i Forsvarsbygg

Rett før jul foretok man taktekking, en nøysommelig, men viktig jobb for å sørge for at bygget kan tettes på en god måte. I praksis gjøres dette ved at håndverkerne ”smelter” asfaltlignende plater på toppen av taket slik at fuktighet og vann ikke kan bryte igjennom. For øvrig er det nå på det meste 40-50 mann i aktivitet på byggeplassen.

Image "11722_1.jpg" without description

TAKTEKKING: Asfaltlignende plater "smeltes" på plass for å hindre vann og fukt fra å bryte igjennom

- Det er viktig å få taktekkingen gjennomført slik at vi kan gå videre med å få på plass klimaisolering, ventilasjonssystemer, teknisk utstyr med mere og dermed holde fremdriften oppe, uttaler byggelederassistent Åste Liland. Prosjektleder for bygget i Forsvarsbygg er Roar Fjellet, byggeleder er Per Henrik Bråthen.

Særegen arkitektur
Liland, som selv er arkitekt, fremhever at kontorbygget til tross for nøkternt materialvalg, vil ha et ”lekkert arkitektonisk preg”. Det er tatt et spennende grep ved at bygget vil kombinere et litt røft uttrykk hvor blant annet innvendige søyler og betong vil synes, kombineres med fine, elegante detaljer som for eksempel rundt vinduene. Tydelig blir dette uttrykket i et egen karnapp eller en utstikker i bygget hvor hele fasaden fra 3. til og med 4. etasje vil kun være vinduer.

– Det vil gi mye naturlig lys inn i bygget, samt at det vil gi de ansatte en god romfølelse, supplerer Bjørnstad.

I tillegg er det lagt vekt på at bygget skal være klimavennlig. Blant annet er vinduene på den mest soleksponerte siden gjort lavere og heller dratt inn i siden av kontorskilleveggen. Dermed unngår en å bruke unødvendig mye energi på innvendig kjøling, men samtidig slik at utsikten fra kontorplass ikke blir ødelagt.

– Siden vinduet er dratt litt inn i siden, får forskeren på sin arbeidsplass meget god utsikt, noe som igjen bidrar til å skape et trivelig arbeidsmiljø, forteller Bjørnstad videre.

Image "11722_3.jpg" without description

BYGG REIS DEG: Arbeidet med kontorbygget er nå godt igang

Gangbru
Bygget vil øke kontorkapasiteten til FFI med 125 nye plasser. Bygget vil bli oppført i fire etasjer og forbindes med eksisterende bygg for FFI via interne gangbruer. På den måten knyttes fagmiljøene tettere sammen.

Konstruksjonen er videre preget av et ønske om å oppnå maksimal fleksibilitet hva angår planløsning og bruk. Det blir montert kontorskillevegger langs fasadene av bygget. Disse kan enkelt demonteres slik at brukerne kan veksle mellom enkeltkontorer og kontorfellesskap. Tekniske installasjoner som belysning, ventilasjon med mere blir også montert slik at det ikke trengs ombygging ved en omdisponering av arealene. Mellom kontorene langs fasadene beholder man en bredere ”allmenning” langs midten inne i bygget. Dette arealet møbleres som kontorfellesskap.

Image "11722_4.jpg" without description

MODELL: Slik blir det nye kontorbygget på Kjeller.
Illustrasjon: Sjåtil & Fornæss as

Prøvekontor
Rett ved byggeplassen har Forsvarsbygg oppført et ”prøvekontor”, rett og slett en ferdig bygd kontormodul med tilhørende korridor.

- På dette kontoret kan man sjekke ut om valgte dimensjoner for teknisk utstyr, type lysarmatur, materialvalg og andre spesifikasjoner fungerer i praksis, i tillegg til at det er godt ”utstillingsvindu” som viser hvordan kontorløsningen vil se ut i det endelige bygget, forteller Bjørnstad.

- Dette er for så vidt ikke noe nytt i byggsammenheng, men er allikevel noe som bidrar til å gjøre overgangen fra byggetegning til praktisk håndverk lettere å få til på en god måte, avslutter hun.

Image "11722_5.jpg" without description

ENGASJERTE: Byggelederassistent Åste Liland (til venstre) og delprosjektleder Ann Christin Bjørnstad i Forsvarsbygg


Tekst og foto: Trond Enemo

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.