Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Ramsund - Sjøvarme for en million

Ny varmepumpe basert på sjøvann fører til at utgiftene til oppvarming ved Ramsund orlogsstasjon kan kuttes med over en million kroner i året.

Henter varmen fra havet

Prosjektet som ble overlevert i begynnelsen av desember hadde en kostnadsramme på 12,7 millioner kroner. Dette "nybygget" ruver ikke i terrenget. Det meste av installasjonene er tvert i mot nærmest usynlig fordi det glykolfylte anlegget med 12 nye varmevekslere er plassert under kaia. Innendørs har det meste av oppgraderingene skjedd i tilknytning til teknisk rom på stasjonen med nye pumpe og bedre automatikk, men effekten vises i alle fall i regnskapstallene.

- Ved bruk av en kilowatt får vi over tre kilowatt tilbake. Dette er svært gode verdier. Varmepumpa er på 560 kW og utgiftene til oppvarming av hele leiren vil på årsbasis kunne reduseres med over en million kroner, sier prosjektleder Jens Hugo Leiknes.

Image "11865_1.jpg" without description

Energitilførselen er oppgradert og ny varmepumpe på 560 kW er satt i drift ved Ramsund


Havet gir varme

Ramsunds beliggenhet gjør at man tidlig baserte seg på å hente varmen fra sjøvannet. Nå har ny teknologi bidratt til at effekten er enda mer fordelaktig.

- Sjøvannet har en stabil temperatur som sjelden kommer under to grader. Det gir gode arbeidsforhold for varmepumpen - også på kalde dager. Derfor er en sjøvannsbasert varmepumpe langt mer effektiv enn en luftbasert varmepumpe i Ramsund, påpeker Leiknes.
Lavere energiutgifter gjør at investeringen i Ramsund har betalt seg i løpet av en 10-årsperiode. Når pumpa om noen år skal byttes ut, vil kostnadene ligge rundt tre millioner kroner.

Image "11865_2.jpg" without description

12 varmevekslere er plassert under denne kaia ved Ramsund orlogsstasjonTekst: Arild Nordahl
Bilder: Terje Bartholsen

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.