Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Satsing i skytefeltet

Etter mange år med store investeringer i Setermoen leir øker nå satsingen på skyte- og øvingsfeltet.

Forsvarsdepartementet har godkjent tre nye prosjekter i Setermoen skyte- og øvingsfelt. Dette er viktig for å gi soldater trening på situasjoner de kan møte for eksempel i Afghanistan.

Scenario

En viktig del av de nye tiltakene skal legge til rette for trening på situasjoner med blant annet veibomber. Dette er den største trusselen soldater møter i internasjonale oppdrag.

En annen del av de nye tiltakene skal etablere 4 kilometer ny vei i Sørskogen. Denne skal bygges for å tåle de tyngste stridsvognene Hæren har – LEO 2. Veien vil både fungere som omkjøring når det er annen aktivitet i området, og samtidig åpne nye områder for øvelser.

Det tredje tiltaket er fase 1 i etableringen av en såkalt scenariolandsby. En ”treningslandsby” for å øve på kritiske situasjoner i bebygd område.

Image "11768_1.jpg" without description

Prinsippskisse for scenariolandsby Setermoen. Ill: 3RW Arkitekter

Starten

- Dette er sannsynligvis starten på en større satsing på skytefeltet. I tillegg til disse tre tiltakene som vil koste om lag 40 millioner er det planer for å investere nærmere 100 millioner i løpet av noen år, sier regionssjef Hårek Elvenes i Forsvarsbygg.

- Setermoen er et av de høyest prioriterte skyte- og øvingsfeltene i Norge. Det ligger et omfattende arbeid bak når vi nå er klar til å starte, sier prosjektleder Cathrin A. Strømseth i Forsvarsbygg.

Anbudet på disse tre tiltakene vil bli kunngjort i løpet av våren, og Forsvarsbygg regner med å få gjort store deler av arbeidet allerede i år.

- Fra hærens side er vi veldig glad for at skytefeltene blir opprustet. Arbeidet med gode planer gjør at vi nå får gjennomført prosjekter. Det har vært et godt samarbeid mellom Forsvarsbygg og Hæren i denne sammenhengen og det gir resultater. Vi blir aldri helt fornøyd, men dette er en veldig god start., sier oberst Leif Petter Sommerseth, sjef for operasjonsstøtte i Hæren.

Image "11768_2.jpg" without description

Satser på Setermoen. Prosjektleder Cathrin A. Strømseth og regionsjef Hårek Elvenes fra Forsvarsbygg og sjef operasjonsstøtte i Hæren, oberst Leif Petter Sommerseth i midten. Foto: Terje Bartholsen

 

Tekst: Terje Bartholsen

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.