Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Stor boligsatsing i midt-Troms

Investeringene i bedre boforhold for soldater og befal øker kraftig i midt-Troms

Forsvarsdepartementet har godkjent tre nye prosjekter som skal bedre boforholdene for soldater og befal i midt-Troms. I denne omgang får soldatene bedring på Setermoen, mens det skal bygges og rehabiliteres for befal på Skjold og Bardufoss.

Kaserne

På Setermoen er det klart for rehabilitering av kaserne "Trondenes" til en beregnet kostnad på mellom 10 og 15 millioner kroner. Dette vil legge til rette for at kaserna – som er bygd i 1980 – kan fungere som et godt botilbud for soldater i minst tjue år til.

Fornyelsen av "Trondenes" består blant annet i å skifte ut og bygge om ventilasjonsanlegg, oppgradering av dusjer, toaletter, brannalarmanlegg, elektrisk anlegg, legge ny drenering, utbedre vinduer og skifte branndører og ytterdører. Arbeidet vil ta vel ett år, og dermed kan "Trondenes" kan være klar for nye soldater neste sommer.

- Dette er et prosjekt vi har jobbet lenge med for å finne ei god løsning, og vi er glad for endelig å kunne komme i gang, sier regionsjef Hårek Elvenes i Forsvarsbygg.

Image "11771_1.jpg" without description

Gledelig at vi kommer i gang også på Bardufoss, sier regionsjef Hårek Elvenes i Forsvarsbygg. Foto: Terje Bartholsen

Befalsmesse

På Skjold er det godkjent ombygging av vestfløyen i befalsmessa til 16 forlegninger med bad. Samtidig skal midtfløyen rehabiliteres, alle tak skal oppgraderes og fasadene skal tilbakeføres i tråd med fredningsbestemmelsene som gjelder i leiren på Skjold. Den sannsynlige kostnaden for prosjektet er beregnet til å bli i størrelsesorden 50 millioner kroner og skal etter planen være ferdig i 2011.

Befalsforlegning

På Bardufoss er det godkjent nybygging av totalt 40 nye boenheter for befal. Seks av disse blir vel 20 kvadratmeter, de øvrige om lag 40 kvadratmeter. To av disse blir universelt utformet for å ivareta behov for ansatte med for eksempel bevegelseshemming. I tilknytning til disse blir det bygd 16 garasjer. De nye befalsforlegningene på Bardufoss vil bli av samme type som de som bygges på Skjold.

Den nye befalsforlegningen på Bardufoss er planlagt bygd i tilknytning til Vilje boligfelt i Heggelia og vil trolig koste mellom 50 og 60 millioner kroner. Disse er planlagt ferdige rundt årsskiftet 2011/2012.

- Med disse tre prosjektene kommer vi for alvor i gang med boligsatsingen i midt-Troms. Spesielt gledelig er det at vi nå også kan starte på Bardufoss. I tillegg til disse tre er vi allerede i gang med bygging av befalsforlegninger både på Setermoen og Skjold, så dette betyr en kraftig forbedring av tilbudet, spesielt til befalet, sier Hårek Elvenes.

Image "11771_3.jpg" without description

Slik blir de nye befalsforlegningene på Bardufos.: Ill: LPO Arkitekter


Tekst: Terje Bartholsen

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.