Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Unike bolighus i heltre

Idrettsparken boliger ble i går åpnet av fylkesmann Sylvia Brustad. Seks bolighus er oppført i det miljø- og klimavennlige materialet heltre. Prosjektet har vært gjennomført som et utviklingsprosjekt i samarbeid med Innovasjon Norge og Trefylket. Boligene er utviklet for utleie til yngre befal, vervede og barnefamilier. Med de nye boligene har Forsvarsbygg ønsket å bidra til en positiv utvikling av Rena sentrum.

Fylkesmann i Hedmark Sylvia Brustad avduket boligene i går hvor representanter fra blant andre Forsvarsdepartementet, Innovasjon Norge, Forsvaret, Senter Bygg Entreprenør AS, Åmot kommune og Forsvarsbygg var til stede.

Image "11812_1.jpg" without description

Avduking. Fylkesmann Sylvia Brustad åpnet Idrettsparken boliger med en avduking av Forsvarsbyggs plakett på veggen

- Det er positivt at Forsvarsbygg som en stor offentlig eiendomsaktør er pådriver for at det skal brukes mer heltre i boligbygg i Hedmark. Økt bruk av tre gir økt verdiskaping og prosjektet er helt i tråd med målsettingen for skog- og tresektoren i Hedmark og Oppland, uttalte Sylvia Brustad under markeringen. Også politisk rådgiver i Forsvarsdepartementet Kathrine Raadim deltok ved markeringen. Hun var fornøyd med at det nettopp var Forsvarsbygg og Forsvaret som går foran, tenker nytt og ser mulighetene.

Image "11812_3.jpg" without description

Politisk rådgiver Kathrine Raadim, Forsvarsdepartementet fremhevet i sin hilsen at Forsvaret er viktig for Rena, og Rena er viktig for Forsvaret. Fra venstre Ola Øyen, Innovasjon Norge, ordfører Ole Gustav Narud, regionsjef Jens Levi Moldstad og helt til høyre fylkesmann Sylvia Brustad

Tilpasset heltre

Sammen med Innovasjon Norge og bransjeprogrammet Trefylket har Forsvarsbygg tatt initiativ til å komme frem til løsninger hvor hus i massivtre kan tilpasses rasjonelle byggemetoder og serieproduksjon. Elementene brukt i Idrettsparken boliger ble ferdig tilpasset i fabrikk uten videre justering på byggeplassen. Monteringen foregikk inne i et kjempetelt på byggeplassen, med gunstige og stabile klimaforhold for naturmaterialet. Metoden ga også mindre byggeavfall og et positivt bidrag til miljøstanden i bolig- og byggesektoren.

- Dette har vært et spennende utviklingsprosjekt og vi ønsker nye beboere og leietakere velkommen og håper at boliger i heltre bidrar til et trivelig bomiljø, sa regionsjef Jens Levi Moldstad i Forsvarsbygg. Vi ønsker å være en pådriver for miljøriktige løsninger i bygge- og eiendomsbransjen samtidig som vi kan tilby Forsvaret attraktive leiligheter som vil få en verdibevarende og miljøriktig ivaretakelse. Forsvarsbygg vil som totalleverandør av eiendomstjenester stå for videre utleie, drift og vedlikehold av boligene.

Image "11812_4.jpg" without description

Fornøyd leietaker. Oberst Leif Petter Sommerseth fra Hærens operasjonsstøtte avdeling er glad for å flere boliger i sentrum og sa i sin hilsen under markeringen at Rena nå har fått alle muligheter for de som vil bo på Rena. Her er han sammen med driftstekniker Frode Mikkelsen og leder skyte- og øvingsfelt major Jan Øverby, begge fra Forsvarsbygg

Lokal inspirert arkitektur

Boligene er utviklet med tanke på god energiøkonomi, fleksibilitet i planløsning, samt bygningsmessig soliditet. Dette gjør leilighetene drifts- og vedlikeholdsvennlige. Husene har sitt arkitektoniske preg med takkonstruksjon inspirert av stedets gamle brannstasjon. Idrettsparken boliger er etablert med en parkeringskjeller, grønt uteareal med beplantning og lekeplass for barnefamilier. Senter Bygg Entreprenør AS har vært totalentreprenør for prosjektet Idrettsparken boliger.

Visning av leiligheter

Etter den formelle markeringen åpnet Forsvarsbygg noen leiligheter for interesserte. Mange av Åmots innbyggere tok turen innom for å se på boligene. Flere hadde lagt merke til teltene som tidligere hadde dekket husene og var nå spente på å se hvordan leilighetene så ut. Også fremtidige beboere uttrykte sin begeistring for de nye leilighetene og ga tydelig uttrykk for at dette var boliger de kunne tenke seg å bo i.

Image "11812_2.jpg" without description

Omvisning. Prosjektleder Knut Andersen fra Forsvarsbygg orienterer blant annet ordfører Ole Gustav Narud, fylkesmann Syliva Brustad, politisk rådgiver i Forsvarsdepartementet Kathrine Raadim og oberst Leif P. Sommerseth, Hæren under markeringen


Tekst: Heidi Sørskog
Foto:  Adrian Lombardo, Hæren

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.