Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

- Wow for et flott hjem

- Når jeg flyttet inn ble det - Wow! Nå skal jeg få kona nordover på besøk i helgene, sier en svært fornøyd befal Lars Kristian Ødegård. Han flyttet inn i en av de nye leilighetene i Setermoen leir for en uke siden.

Den store boligsatsingen til Forsvaret begynner nå å ta form. Nå kan sjef for Operasjonsstøtteavdelingen for Hæren, oberst Leif Petter Sommerseth, tilby 58 helt nye leiligheter til sitt befal.

- Dette er en god dag for Hæren. Dette boområdet er unikt for Forsvaret, og vi håper nå at tilreisende kan bli her over tid. Møblerte leiligheter og et boområde som tilrettelagt på trivsel og sosiale aktiviteter kan kanskje også gi nye Bardudøler på sikt. Vi jobber for en vi-følelse, forteller en fornøyd oberst Sommerseth.

Tidligere har forsvaret måttet leie seg inn på hotell på grunn av manglende boliger.

Prosjektleder for Forsvarsbygg, Tor Arne Fagerheim, orienterte om at dette er det første av en rekke boligprosjekter som er under ferdigstillelse for forsvaret. Det bygges lignende leiligheter både på Bardufoss, Skjold og også på Rena.

- Det er i dag boligprosjekter under bygging for vel 400 millioner kroner i Midt-Troms, herunder også ytterligere 48 hybelleiligheter på Setermoen. Flere boligprosjekter er under planlegging for Forsvaret de nærmeste årene, forteller Fagerheim.

- Forsvarsbygg er en profesjonell, krevende og viktig byggherre i Nord-Norge. Vi er fornøyd med å kunne overlevere disse flotte hyblene til befalet som skal jobbe på Setermoen, sier Tore Uthaug fra Consto AS.

Totalt er det nå bygget 58 nye boenheter i Artillerileiren på Setermoen. Av disse er 34 stk toromsleiligheter, dvs med eget soverom. De resterende 24 stk er i bofellesskap. Dvs at fire personer deler ei større leilighet. De har hvert sitt romslige soverom, og deler to bad, stue og kjøkken. Disse bofellesskapene kan ved endring i behov konverteres om til familieboliger.

Det er bygd 24 garasjer samt en andel parkeringsplasser. Uteområdet og bebyggelsesstruktur er opparbeidet med fokus på å skape trivelige bomiljø: Grillplasser, sandvolleyballbane, orientering av husene ift sol, etc.

Prosjektkostnad ca 73 mnok og entreprenør er Consto AS.

Beliggenhet

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.