Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Avtale inngås om utvikling av renseanlegget Akershus festning

Forsvarsbygg inngår kontrakt om utvikling av renseanlegget med Festningen Eiendom. I tillegg til å omskape Oslos nedlagte renseanlegg til filmens storstue, gir konseptet muligheter for konserter, live-overføringer, konferanser og undervisning.

Et nytt kulturelt møtested
Etter en grundig vurderingsprosess er det klart at Festningen Eiendom tildeles kontrakten. Konseptet vil styrke festningen som et kulturelt møtested for publikum samtidig som festningens verdighet ivaretas.

- Dette vil bidra til å revitalisere denne delen av Oslo sentrum. Det er i tråd med helhetsplanen for Akershus festning. Planen innebærer at Akershus festning skal ivareta rollen som nasjonalt monument, være hovedsete for forsvaret og utvikles til byområde for allmennheten, sier arkitekt og prosjektleder Thor Krogh i Forsvarsbygg.

Fra kloakk til kultur
Oslos gamle renseanlegg ble bygget i perioden 1938 til 1940. Siden driften opphørte i 1979, har bygget stått tomt. For å styrke festningen som et kulturelt møtested for publikum utlyste Forsvarsbygg i november i fjor en åpen konkurranse om å skape ny aktivitet i det nedlagte renseanlegget. Utlysningen er i tråd med vedtatte helhetsplan for Akershus festning og sammenfallende med Oslo kommunes ønske om revitalisering og utvikling av Kvadraturen.

En åpen utvelgelsesprosess
Pga stor interesse og ønske om mer tid ble innleveringsfristen for tilbud utsatt til 2. mai. Flere som meldte sin interesse tidlig, deriblant Oslo Kino, valgte til slutt ikke å inngi tilbud. Forsvarsbygg mottok i alt seks forslag til potensielle konsepter før fristens utløp. En evalueringsgruppe nedsatt av Forsvarsbygg, bestående av eksterne arkitekter med erfaring fra byplanlegging, kommandanten for Akershus festning, samt representanter fra For-svarsbygg, vurderte de seks innkomne tilbudene. Gruppen anbefalte Forsvarsbygg å gå videre med tre konsepter: Pushwagner Museum v/ Pushwagner Stiftelsen, Konsert- og kulturarena v/ Aspelin Ramm Eiendom AS og Kino- og kultursenter v/ Festningen Eiendom AS. Av disse tre ble et revidert konsept til Pushwagner Museum ansett å være for smalt i forhold til kriteriene i utlysningen. Det ble gjennomført forhandlinger med de to gjen-stående kandidatene, som begge oppfylte kriteriene i utlysningen. Da Konsert- og kulturarena ved Aspelin Ramm Eiendom AS trakk seg pga. usikkerhet knyttet til økonomi, fortsatte forhandlingene med Festningen Eiendom AS. Forhandlingene resulterte i avtalen som nå inngås.

Utvelgelseskriterier
Ved evaluering av tilbudene ble følgende kriterier lagt til grunn:

  • Prosjektets bidrag til fremtidig utvikling på Akershus festning og i Kvadraturen.
  • Leietakers økonomiske stilling og mulighet til å gjennomføre utvikling, ombygging og fremtidig vedlike-hold av eiendommen.
  • De økonomiske og øvrige kontraktsmessige vilkår.

Fakta om renseanlegget
Renseanlegget ble bygget i perioden 1938 til 1940 og fungerte som Oslos renseanlegg inntil driften opphørte i 1979. Siden den gang har bygget stått tomt. Eiendommen ligger under festningsplassen på Akershus ytre fest-ningsområde. Inngang er fra Kongens gate. Anlegget er en åpen sammenhengende hall og har innvendig lengde på cirka 125 meter, bredde på cirka 26 til 30 meter og takhøyde på cirka 12 til 15 meter. Anlegget er bygget i støpt betong med bærende elementer bestående av tre søylerekker i lengderetningen og tversgående dragere.

For mer informasjon, kontakt:
Arkitekt og prosjektleder Thor Krogh i Forsvarsbygg på mobil: 488 96 910 eller thor.krogh@forsvarsbygg.no

På bildet: Oslos nedlagte renseanlegg blir et kulturelt møtested for byens befolkning med filmens storstue og muligheter for konserter, live-overføringer, konferanser og undervisning.

Beliggenhet

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.