Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Byggene klare for Heimevernet

Forsvarsbygg har nå overtatt midlertidige kontor- og hybelbygg fra entreprenøren Stord Innkvartering AS på Terningmoen.

Byggene skal huse Generalinspektøren for Heimevernet (GIHV) med tilhørende stabsfunksjoner etter innflytting i desember.

– Ved at disse byggene nå er på plass er det lagt til rette for at GIHV med stab kan flytte til Terningmoen, uttaler regionsjef Jens Levi Moldstad i Forsvarsbygg.

Ved markeringen for overleveringen fra entreprenør til Forsvarsbygg var representanter fra entreprenør, Forsvaret og Forsvarsbygg til stede. Leder byggefase Per Anders Bakke i Forsvarsbygg berømmet partene for godt samarbeid i prosessen.

– Vi er veldig godt fornøyd med kontorene og imponert over hvordan Forsvarsbygg har lagt til rette i ekspressfart, sa flaggkommandør Ketil Olsen i Heimevernsstaben. Han fremhevet også at de satte pris på å få være med å gi innspill i prosessen.

Modulbygg

Forsvarsbygg har etablert midlertidige løsninger for Heimevernet med to modulbygg på Terningmoen. Kontorbygget har kapasitet til 43 personer, med møterom og administrative arealer. Kontorbygget er et modulbygg på 1 068 kvadratmeter i to etasjer og er med sin beliggenhet godt synlig fra riksvei 3.

Forlegningsbygget inneholder totalt 24 hybler. Tre av hyblene er på cirka 40 kvadratmeter hver, mens de øvrige hyblene er på 21 kvadratmeter. Totalt er bygget på 869 kvadratmeter. Bygget er fleksibelt og kan enkelt tilpasses endrede behov for hybler. Hyblene er etablert slik at hver modul kan flyttes med intakte yttervegger.

Stord Innkvartering AS har vært totalentreprenør og ansvarlig for både detaljprosjektering og utførelse. Modulbyggene er levert av Moelven ByggModul AS.

– Det har vært et tidsmessig krevende prosjekt, men jeg er imponert over fleksibiliteten og smidigheten som partene har vist i samarbeidet, sier Bakke.

Prosjektkostnaden for etableringen av byggene er på cirka 46 millioner kroner.

Forsvarsbygg vil, som en totalleverandør av eiendomstjenester, være ansvarlig for drift og vedlikehold av modulbyggene med en egen ansvarlig service- og driftstekniker etter overtakelse fra entreprenør.

– Vi gleder oss til å drifte og vedlikeholde disse byggene, og vi vil gjøre vårt beste for at Generalinspektøren for Heimevernet og staben vil trives, sa eiendomssjef Ole Anders Spikkerud i sin hilsen under markeringen.

Det ble høsten 2010 besluttet å styrke lokale og regionale kompetansemiljøer i Forsvaret gjennom å lokalisere sentrale staber og funksjoner ved operative baser ute i landet, og derigjennom ble det besluttet utflytting fra Oslo til Terningmoen for GIHV med stabsfunksjoner.


Foto:
Heimevernets midlertidige kontorbygg på Terningmoen er overlevert fra Stord Innkvartering AS til Forsvarsbygg.

Flaggkommandør Ketil Olsen i Heimevernsstaben er godt fornøyd med nytt praktisk kontorbygg på Terningmoen, og eiendomssjef Ole Anders Spikkerud i Forsvarsbygg ser frem til å gjøre sitt for god trivsel for Heimevernsstaben.

Per Anders Bakke, leder byggefase i Forsvarsbygg, ønsket velkommen til overleveringen etter en kort tidsmessig byggeperiode.

Beliggenhet

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.