Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

En fantastisk dag for hæren

Foran 300 inviterte gjester og publikum åpnet statssekretær Roger Ingebrigtsen i Forsvarsdepartementet sammenbindingen av skytefeltene Mauken/Blåtind. - Det handler om neste generasjon Norge. De har samme krav på trygghet som våre foreldre og besteforeldre, sa Ingebrigtsen.

Den 22. september 2011 vil stå som en merkedag for Forsvaret og Forsvarsbygg. Statssekretæren påpekte i sin tale til de fremmøtte at Hæren i Norge har høy kvalitet, og at de må ha gode undervisningsforhold for å utvikles og styrkes. Sammenbindingen av Mauken/Blåtind gir Hæren og de allierte styrkene et fremtidsrettet øvingsfelt.

- Regjeringen skal fortsette sitt arbeid med å styrke Hæren, lovet Ingebrigtsen.

For fremtiden

- Dette er en fantastisk dag for Hæren. Skytefeltene i Mauken/Blåtind, sammen med skyte- og øvingsfeltet på Setermoen, gir nå Hæren bortimot perfekte forhold for trening. Et øvingsfelt for fremtiden. Vi er også takknemlig for den sivile tålmodigheten gjennom 30 år for å få dette realisert. Her er det inngått mange kompromisser fra begge sider, sa generalinspektør i Hæren, generalmajor Per Sverre Opedal.

30 år med utvikling

Direktør i Forsvarsbygg, Olaf Dobloug, la også vekt på samarbeidet og tålmodigheten fra det sivile samfunnet. - Forsvarsbygg har i sitt prosjekt lagt stor vekt på miljøkravene fra myndighetene, og dette har vi fått sett på omvisningen i Mauken og Blåtind i dag. Det er områder som er beskyttet for øving fordi det er kartlagt både kulturminner og biologisk mangfold.

- Det er en merkedag for Forsvaret i dag med at skytefeltet er regulert og klar til bruk, sa Dobloug.

- Mange mente at prosjektet var umulig, nå er det fullført, minnet regionsjef Hårek Elvenes i Forsvarsbygg de fremmøtte.

Over 70 avtaler er inngått med grunneiere og rettighetshavere, og samfunnet har lagt ned 450 millioner kroner i prosjektet.

Sikkerhet for soldater

- Det er viktig med gode skytefelt som gir bedre sikkerhet for soldatene. Fylkesmannen er også fornøyd med at det er inngått minnelige ordninger med både reinbeitedistriktet og grunneiere, sa fylkesberedskapssjef Per Elvestad på vegne av Fylkesmannen.

Fakta:

  • Sammenbindingen av skyte- og øvingsfeltene Mauken og Blåtind i Troms ble vedtatt i Stortinget i 1997
  • Totalt har utbyggingen kommet på vel 450 millioner kroner
  • Til sammen er det ca 30 km ny vei
  • Planfritt kryss med E6
  • 780 meter tunnel gjennom Akselfjellet med lys, radio- og mobildekning
  • 99 meter lang betongbro over E6 med brøytetett rekkverk
  • Fem mindre betongbruer langs vegen
  • Etablert vernesoner rundt viktige tilførselselver til Takvatnet
  • Kartlegging og sikring av vannkilder mot akutt forurensning fra anleggsaktivitet og militær øvingsaktivitet
  • Stengt for almen motorferdsel

Bildetekst:

Til sammen cirka 300 personer hadde møtt frem for å være med på den offisielle åpningen av sammenbindingen av skytefeltene Mauken og Blåtind. Foto: Beate Ingebrigtsen, Forsvarsbygg

Fra venstre: Viggo Fossum, ordfører i Målselv, Jan Eirik Finseth, viseadmiral i Forsvarsstaben og Roger Ingebrigtsen, statsserkretær i Forsvarsdepartementet. Foto: Terje Bartholsen, Forsvarsbygg

Beliggenhet

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.