Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Etterlengtede lokaler på plass

Tirsdag overleverte Forsvarsbygg fornyede lokaler til Sjøkrigsskolens maskinlaboratorium. - Dette er et prosjekt som er meget viktig for Sjøforsvaret som helhet, sier Sjøkrigsskolens brukerkoordinator i prosjektet, Gisle Strand.

I maskinlaboratoriet på Sjøkrigsskolen utfører kadettene forsøk og øvelser med mange typer maskiner og tekniske systemer som man møter ute på fartøyene. På den måten får man knyttet knytte praktisk arbeid med teoriundervisning.

- Sjøkrigsskolen har i mange år hatt behov for å fornye maskinlaboratoriet. Det nye utstyret vi ønsket å få inn, krevde større bygningsendringer. Vi er nå meget glade for at dette har kommet på plass, sier Strand. Han er høgskolelektor for skipstekniske fag ved Sjøkrigsskolen, og brukerkoordinator i byggeprosjektet.

Fleksible lokaler
Forsvarsbygg har nå overlevert totalrenoverte verkstedslokaler på 350 kvadratmeter. - Den gamle planløsningen er sterkt endret, og vi har bygget moderne løsninger som gir mange muligheter for variert verkstedsbruk. Lokalene er også fleksible i forhold til fremtidig utskiftning av maskinene, sier prosjektleder i Forsvarsbygg, Ronny Angeltvedt.

Del av totalprosjekt
Byggeprosjektet som Forsvarsbygg nå har utført for ca. åtte millioner kroner, er en del av et totalprosjekt som skal anskaffe en maskinpark for 22,5 millioner kroner. Det er Forsvarets logistikkorganisasjon som står for anskaffelsen av maskinene.

- Går alt etter planen, skal maskinparken stå klar til bruk ved juletider i 2011, sier Strand.

- Operativ betydning
Selv om maskinlaboratoriet er relativt lite prosjekt, er det av stor betydning for Sjøforsvaret som helhet, mener Strand.

- Vi som skole må ha en utvikling som tilsvarer utviklingen i Sjøforsvaret for øvrig. I maskinlaboratoriet vil både kadetter ved skolen og annet personell fra Sjøforsvaret kunne studere og gjøre forsøk som er relevante for materiellet ombord på fartøyene. Forsvarets logistikkorganisasjon og Forsvarets Forskningsinstitutt vil kunne anvende laboratoriet til å eksperimentere og teste ut nytt utstyr. Maskinlaboratoriet vil således fortsette å gi relevante bidrag til Sjøforsvarets og Forsvarets utvikling. Det viktigste bidraget er nok ift personellets kompetanse som er av betydning for Sjøforsvarets operative evne, sier Strand.

Som ved all eiendom i Forsvaret, er Forsvarsbygg eier og driftsansvarlig for de nye lokalene ved Sjøkrigsskolen. Sjøkrigsskolen betaler husleie for lokalene til Forsvarsbygg.

LES OGSÅ: I oktober 2010 overleverte Forsvarsbygg en sjøvarmepumpe til Sjøkrigsskolen, som kutter utslippene av karbondioksid fra skolen.
 

Beliggenhet

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.