Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Forbedret sikring av våpen og ammunisjon

Etter flere innbrudd og innbruddsforsøk tidlig på 2000-tallet ble det klart at noe måtte gjøres for å bedre sikre Forsvarets våpenlagre. Nå er Forsvarsbygg i ferd med å avslutte arbeidet med et av delprosjektene i Forsvarets program for sikring av attraktive våpen og ammunisjonsartikler (AVA).

Formålet med programmet er at samfunnet ikke skal påføres unødvendig risiko ved at våpen og ammunisjonsartikler kommer på avveie. Med attraktive våpen mener man først og fremst våpen som er lettomsettelig og som ikke krever spesiell opplæring før bruk, mens alt som inneholder eksplosiver regnes som attraktiv ammunisjon.

Startet med våpentyveri

I løpet 2000-tallet opplevde Forsvaret flere forsøk på innbrudd i sine ammunisjonslagre, samt ett større våpentyveri. Dette ble raskt oppklart av politiet, men behovet for skjerpet sikring ble tydelig. På bakgrunn av dette ble AVA-programmet startet av Forsvarets logistikkorganisasjon i 2005, og Forsvarsbygg ble, på bakgrunn av sin spisskompetanse innen sikring av bygg og kritisk infrastruktur, en naturlig samarbeidspartner på enkelte av delprosjektene. Et av disse er arbeidet med oppgradering og forbedring av den fysiske og elektroniske sikringen av Forsvarets våpen- og ammunisjonslager.

- Forsvarsbyggs rådgivere bidrar med den tekniske fagkunnskapen inn i prosjektet, og er krumtappen i arbeidet knyttet til både den fysiske og elektroniske sikringen av Forsvarets våpen- og ammunisjonslagre, sier Roar Grønli, leder for AVA-programmet i Forsvarsbygg.

Kartlegging og forbedring av sikringstiltak

Hallvard Tepstad, senioringeniør i Forsvarsbygg, er ekspert på fysisk og elektronisk sikring av bygg og en viktig bidragsyter i sikringsarbeidet i AVA-programmet.

- I oppdrag som dette starter vi alltid med å se på hva som fins av sikringstiltak fra før og kartlegger eventuelle svakheter ved disse. Vi ser på alt fra elektronisk varsling til fysiske tiltak for vegger, betong og dører.  I dette tilfellet var resultatet av kartleggingen svært varierende: Noe var bra, noe var dårlig. Noe var godt vedlikeholdt, noe ikke. Etter denne kartleggingen har vi deretter konstruert mulige løsninger på problemene, og har blant annet utviklet nye låsmekanismer som nå er installert i rundt 200 dører, forklarer Tepstad.

Formålet med elektronisk sikring i form av automatisk innbruddsalarm og TV- og videoovervåking, er å oppdage inntrengeren og varsle, mens den fysiske sikringen skal forsinke inntrengeren slik at utrykningen når fram før inntrengeren har nådd fram til det attraktive materialet.

- Vi arbeider hele tiden ut fra et slikt tidsregnskap der holdetiden, altså den tiden det tar fra alarmen går til inntrengeren kommer seg inn til det attraktive materialet, må være lengre enn utrykningstiden, fortsetter Tepstad.

En annen viktig del av AVA-programmet har vært en sentralisering av våpen- og ammunisjonslagrene.

- Vi skal ha færre, men sikrere våpen- og ammunisjonslager, forteller Tepstad.

Ferdig i 2012

Nesten all den fysiske sikringen er nå oppdatert, og dette delprosjektet av AVA-programmet planlegges å være fullstendig ferdigstilt i begynnelsen av 2012.

- Men det er viktig å påpeke at AVA-programmet ikke er et prosjekt som avsluttes, men et program som også skal opprettholde og videreføre sikkerheten som har blitt innført, avslutter Grønli.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.