Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Forsvarets energidager 2011

22-23. november går Forsvarets energidager av stabelen. Forsvarsbygg deltar blant annet ved å presentere resultatene av sin energisatsning - den største satsningen noensinne i norsk eiendomsbransje.

- Energisatsningen sparer årlig Forsvaret for 98 GWh og reduser energibruken med 15 %, noe som utgjør hele 100 millioner kroner i året. Ingen andre eiendomsaktører har gjennomført en liknende innsats eller mottatt like mye i støtte fra Enova som oss, forteller en stolt Åke R. Appelqvist, leder for Eiendomstjenester i Forsvarsbygg.

Med deltakere fra hele forsvarssektoren vil man i løpet av de to neste dagene sette fokus på energiledelse i Forsvaret, både på hva som hittil har blitt gjort, samt hva man planlegger av tiltak i årene fremover.         

Pilot på luftkrigsskolen

I et pilotprosjekt på luftkrigsskolen i Trondheim har Forsvarsbygg installert en online driftsoptimaliseringsenhet kalt MinEx, som gir tilgang til varme- og ventilasjonsstyring via internett. Prosjektet er et samarbeid med Enoco og er støttet av Innovasjon Norge.

 - Systemet gjør det mulig med individuell romregulering, slik at hvert enkelt rom har hver sin egen temperatur. Det er montert sensorer i rommene slik at temperaturen automatisk skrus opp når en person går inn, og skrus ned igjen når denne forlater rommet. Temperaturen senkes også om natten, og hvis et vindu blir åpnet, skrus varmen og ventilasjonen automatisk av. I tillegg kan man forhåndsbooke rom slik at dette er varmet opp i en gitt tidsperiode, forteller Gunnar B. Solbjørg, leder for Forsvarsbyggs energiledelsesprogram.

Det nye systemet viser seg å være svært effektivt, og målinger fra 15.juli til 15.september 2011 viste en reduksjon i energiforbruket på 35 %, sammenlignet med forlegninger der systemet ikke var innført.

Tekniske grep gir store resultater

Også på Haakonsvern og Briggen i Bergen er det innført systemer som automatisk regulerer varmebruken etter aktiviteten i bygget, noe som igjen fører til lavere energibruk.

- Siden 2006 har vi her har spart 21 GWh, og i Briggen er årlig forbruk redusert med 30 %. Dette frigir midler som kan benyttes til andre formål for Forsvaret.

- Styringssystemene for å bruke mindre energi er nå på plass, men for å utnytte disse fullt ut er det viktig å få informasjon om fremtidig aktivitet i byggene, sier Solbjørg.

Videre planer for energisparing

Fase én av Forsvarsbyggs energisatsning er nå godt gjennomført, og fase to skal igangsettes. Denne er satt til tidsrammen 2012-2015.

- Vi ønsker nå å redusere energiforbruket med ytterligere 15 %, og dermed spare nye 100 millioner kroner årlig. Vi arbeider hele tiden for at det skal være enklest mulig for brukerne å spare energi. I tillegg vil vi også innføre passivhusstandard for nye bygg fra 2018, samt lage en handlingsplan for oppgradering av eksisterende bygningsmasse til klasse C innen 2020.

- Det er viktig å huske at alle kan være med å gjøre en forskjell. Atferd fra hver av oss betyr mye for å redusere energibruken - gode resultater oppnår vi bare når alle bidrar, avslutter Solbjørg.

 

 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.