Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Kontrakter for hovedbase for helikopter

Forsvarsbygg vil inngå kontrakt med Longva arkitekter AS og Sweco Norge AS om arkitektonisk og teknisk prosjektering av hovedbasen for helikopter på Bardufoss.

Kontraktene gjelder i første omgang bistand i planleggingsfasen fram til Forsvarsbygg kan sende forprosjekt til Forsvarsdepartementet for godkjenning i løpet av 2012. Hvis prosjektene godkjennes og det bevilges penger til bygging, har Forsvarsbygg opsjon på videre bistand fra Longva og Sweco både til detaljprosjektering og rådgivningstjenester underveis i byggefasen.

Longva Arkitekter skal ha ansvaret for arkitekttjenester inkludert landskapsarkitektur. Avtalen har en verdi på vel fem millioner kroner inkludert opsjoner og merverdiavgift.

Sweco Norge skal ha ansvaret som prosjekteringsgruppeleder og teknisk rådgivning i alle fag. Denne avtalen har en verdi på vel sju millioner kroner inkludert opsjoner og merverdiavgift.

I tillegg planlegger Forsvarsbygg å inngå kontrakt med COWI AS for planlegging av infrastrukturen i hele Bardufoss leir slik at den er tilpasset både helikopterbasen og andre planlagte bygg.

- Hovedbasen for helikopter på Bardufoss består av flere ulike prosjekter blant annet hangar og administrasjonsbygg for skvadronene, som er planlagt bygd ut gradvis på Bardufoss de neste fem årene. I tillegg skal det etableres en detasjementsbase for NH-90 på Haakonsvern i Bergen, men der blir det inngått egne kontrakter for planlegging og prosjektering av nødvendige fasiliteter og infrastruktur, sier prosjektleder Helén Isabel Ryeng i Forsvarsbygg.


Bildetekst:
Prosjektleder Helén Isabel Ryeng i Forsvarsbygg og sjef for 139 Luftving Geir Gillebo i helikopterhangeren på Bardufoss. Foto: Terje Bartholsen

Beliggenhet

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.