Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Kunst til minnelunden i Rena leir

Kunstutvalget i Rena leir har nå valgt en vinner i konkurransen om ny kunst i leiren. Valget falt på May Bente Aronsen og hennes kunstverk tiltenkt Minnelunden i leiren.

Fire kunstnere var invitert av det lokale kunstutvalget til å delta i konkurransen. Foruten Aronsen var det Laila Kongevold, Dyveke Sanne og Anders Sletvold Moe som leverte sine forslag. De er alle anerkjente kunstnere, men med ulik bakgrunn og kunstnerisk uttrykksform.

Monumentalt og spennende

Aronsens forslag består av et stort antall stålstenger i corten-stål som samlet danner en svak S-form. Inni i mengden av stenger er det på en del av disse sveiset på små sirkler i ulike størrelser. Disse trer fram og forsvinner ettersom man beveger seg langs og forbi "skulpturen". Verket bidrar til å omslutte minnelunden samtidig som stengene kan assosieres til skogen rundt.

– Dette er et vakkert, tankevekkende og verdig verk for Minnelunden, sier Sjef Operasjonsstøtte i Østerdal garni-son og medlem i Kunstutvalget, Oberstløytnant Ola Gundersen. Kunstutvalget går nå i dialog med kunstneren for videre bearbeiding og endelig valg av plassering. Verket skal etter planen stå ferdig våren 2012. Aronsen er opprinnelig fra Ballangen i Nordland, jobber og bor i Oslo.

Bredt forankret

I det lokale kunstutvalget sitter blant annet representanter for de ansatte og ledelsen i leiren, Forsvarsbygg, LPO Arkitekter og det offentlige organet som har fagansvar for all kunst i det offentlige rom - KORO. Modell av vinnerforslaget vil nå bli plassert inne i messebygget i leiren sammen med diverse tegninger og annen informa-sjon lagd av kunstneren. I forkant ble for øvrig samtlige forslag presentert for avdelingssjefene i leiren.

Avsetning av "pott" til kunst

For alle offentlige bygg, enten det er et rådhus, en forlegning eller et kulturhus er det et krav om at en viss andel av alle bygginvesteringer skal øremerkes til kunst. Bakgrunnen for dette kunstprosjektet er at alle bygg i Rena leir er offentlige bygg. Den økonomiske rammen som er avsatt i dette tilfellet er en samlet avsetning fra byggepro-sjektene i regi av Forsvarsbygg på Rena de siste 3-4 årene.

Beliggenhet

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.