Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Laboratoriet ferdig sikret og istandsatt

Laboratoriet på Kongsvinger Festning som opprinnelig ble oppført som artilleri- og fortifikasjonssmie i 1743 er nå ferdig restaurert og sikret og tilgjengelig for besøkende.

Bygget var i svært dårlig forfatning og gavlene sto i fare for å rase ut. Omfattende sikrings- og restaureringsarbeider er gjennomført etter antikvariske prinsipper og bygget fremstår nå i sin opprinnelige stand. – Vi er svært fornøyd med sluttresultatet og jobben som Hedmarks Hus har utført, uttalte festningsforvalter Jonny Fjeld i Forsvarsbygg ved overleveringen 14. juni.

Overtakelse til allmenn glede

Gjennom vinteren har det pågått omfattende restaureringsarbeider ved Laboratoriet. Gjennomført tilstandsanalyse viste at bygget var i dårligere forfatning enn man opprinnelig trodde med blant annet store råteskader og kraftig forskyvning av taket til den ene siden, og det måtte derfor gjennomføres totalrehabilitering av alle bygningsdeler.

Bruk av gamle håndverkstradisjoner

Bygningen er restaurert etter prinsippet ved bruk av gamle metoder og materialer. Tømmerreparasjoner er gjort med bruk av gamle håndverkstradisjoner der kun råteskadet treverk skiftes ut. For bærende bjelker og stolper er det benyttet sent voksende malmfuru fra Alvdal. Det er også brukt tretapper i stedet for spiker i stokkene. Mest mulig av demonterte materialer gjenbrukes for å beholde det opprinnelige, originale materialet i størst mulig grad. For eksempel er hver enkelt takstein vasket før taktekkingen ble lagt tilbake på plass. Også treverk og teglstein ble vasket og varmebehandlet til 60 grader for å drepe rester av ekte hussopp.

Leire fra nærområdet

Ved reparasjoner av mur er det brukt kalk som bindemiddel i mørtel, akkurat slik som det ble brukt fra middelalderen og frem til 1900-tallet. Leirmørtel er benyttet ved murarbeider innendørs, og er i tråd med antikvariske prinsipper, samtidig som den er identisk med den som ble benyttet den gang Laboratoriet ble oppført. Prøver på opprinnelig leirmørtel ble analysert og leire fra Øvrebyen park i nærområdet er benyttet i ny leirmørtel. Vinduene er reparert av eget fagpersonell med spesialkompetanse på vindusrestaurering.

Krevende arbeidsoperasjoner

- Det har vært en målsetting for Forsvarsbygg at Laboratoriet skulle fremstå i sin opprinnelige stand. Alle arbeidsoperasjoner skjedde mens taket og vegger ble beholdt i opprinnelig posisjon, og kun ødelagte bygningsdeler ble reparert. Taket ble sikret og avstivet før det ble trukket tilbake til opprinnelig posisjon slik at det i dag er stabilt, uttaler Jonny Fjeld. Alt utført arbeid er registrert og dokumentert for ettertiden. Fjeld roste håndverkerne i Hedmarks Hus as ved overleveringen og fortalte at de har gått på med stor iver og tilegnet seg stor kunnskap gjennom dette prosjektet, gjennom kurs og praktisk arbeidsutførelse. Firmaet har på grunn av sikringsarbeidet på festningen for Forsvarsbygg blitt forespurt å gjøre arbeider på andre fredete bygninger.

Omfattende arbeider

Alle sikringsarbeider ved Kongsvinger Festning pågår samtidig som festningen holdes mest mulig åpen for publikum. Sikrings- og restaureringsarbeidet medfører at deler at festningen kan gjenåpnes for besøkende og skape flere og bedre opplevelser for publikum.

- Etter at sikringsarbeidene nå er ferdige håper jeg å kunne fylle Laboratoriet med aktivitet i tråd med festningens funksjon som kulturarena og turistmål, avslutter Fjeld.Foto: Heidi Sørskog

Laboratoriet ved Kongsvinger Festning: Bygget ble oppført som smie i 1743 og ble allerede i 1749 utvidet i både bredde og lengde. Fra 1809 ble Laboratoriet brukt til utvikling av skyts og ammunisjon.

Renovering av laboratoriet: Arbeidet med Laboratoriet har vært en "lærebok" i hvordan renovere et fredet bygg, og gitt Forsvarsbygg god kunnskap om bygget. Tak, trapp, vinduer og deler av yttervegg er fremdeles fra byggeåret.

Dokumentasjon: Seniorrådgiver Britt-Alise Hjelmeland i Forsvarsbygg viser et felt innvendig som det ikke er gjort noe med for senere referanse. Alt som er gjort er grundig dokumentert og beskrevet

Beliggenhet

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.