Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Miljøsatsing på ENØK

Forsvarsbygg i nord har en rekke store ENØK-prosjekter på gang for ulike anlegg i Forsvaret.

Gamle anlegg skal fases ut, og nye miljøvennlige anlegg skal på plass for å tilfredsstille dagens krav til blant annet CO2-utslipp, modernisering, effektivisering og mer lønnsom drift.

Prosjektleder for ENØK tiltakene i Nord-Norge er Jens-Hugo Leiknes. Han kan fortelle at i Nordland er det nå to anbud med befaring i disse dager, samt at anbudsfristene går ut i mars. Befaringen på anlegget på Elvegårdsmoen i Bjerkvik er 28. februar og Andøya flystasjon 8. mars.

- I Bjerkvik er det snakk om å redusere CO2-utslippene per år med cirka 700 tonn og på Andøya med redusert utslipp på cirka 950 tonn. Til sammen vil disse to ENØK-tiltakene redusere fyringskostnadene per år med vel 3 millioner kroner.

 Prosjektleder ved Elvegårdsmoen i Bjerkvik, Svein Inge Norkild, sier at her er det gode muligheter for lokale entreprenører å bli med i anbudskonkurransen. Den største entreprisen går på å bygge om alt av varmedistribusjon der det i dag er et svært gammelt anlegg bygd på 60 og 80-tallet, med teknologi fra samme tidsrom. I tillegg er det entrepriser på elektro, varmepumpeleveranse/montasje, bygging av nytt teknisk rom og boring av energibrønner.

- I dag er tilstanden på energiforsyningen i Bjerkvik dårlig, og nå skal det satses på varmepumper som grunnlag med å hente jordvarme, sier Svein Inge Norkild.

Til sammen de siste to årene investeres det i ENØK i Nordland på anslagsvis 50 millioner. Da regnet med den investeringen som allerede er gjort i Ramsund og på Sortland i 2010.

Fakta ENØK i Forsvarsbygg

ENØK-prosjekter som kommer i 2011:

FASE 1

  • ENØK – Bjerkvik: Tilbudsfrist 22. mars. Planlagt ferdigstilt desember 2011
  • ENØK Andenes: Tilbudsfrist 31. mars. Planlagt ferdigstilt desember 2011
  • ENØK-prosjekter som kommer i 2012

FASE 2

  • ENØK Høybuktmoen: Planlegges ferdigstilt i 2012
  • ENØK Skjold: Planlegges ferdig i 2012/13
  • ENØK Trondenes: Planlegges ferdigstilt i 2012
  • ENØK Bodin leir: Planlegges ferdigstilt i 2012

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.