Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Ny hall til marinejegerne i Ramsund

Marinejegerkommandoen i Ramsund fikk overlevert fra Forsvarsbygg en ny hall til en verdi av 38 millioner kroner tirsdag 6. desember.

Sjef for marinejegerne, Tom Robertsen, ser frem til å ta i bruk hallen der de kan vedlikeholde utstyr, båter og annet driftsmateriell på en funksjonell måte.

- Dette er et kjærkomment tilskudd for å ha en god utstyrskontroll på basen, sa Robertsen.

Prosjektleder i Forsvarsbygg, Jens Hugo Leiknes, var fornøyd med å overlevere en flerbrukshall i Ramsund til rett tid, ha god kvalitet og innenfor de rammene som er gitt av Forsvarsdepartementet.

- Prosjektet har tatt noen år, men nå er hallen klar til innflytting. Forsvarsbygg har satt opp en hall som har gode muligheter for fleksibel bruk, sa Leiknes.

Kommunestyrerepresentant i Tjeldsund, Jostein Aarsund, sa på vegne av kommunen at all ny EBA-etablering i Ramsund var av stor betydning.

- Dette gir et godt tilskudd til den offentlige bygningsmassen og utvikler lokalsamfunnet, sa Aarsund.

Bygget er plassert på militært inngjerdet område i leir ved Ramsund. Bygget skal brukes til varm garasjering av 14 båter av ulike størrelser. Det tilrettelegges for vask/rengjøring av båter, og renner i gulvet ivaretar behov for avrenning fra båter etter bruk og ved vask. Bygget skal også ivareta sanitær- og garderobefunksjoner, samt oppbevaring av personlig bekledning og utstyr (PBU) for avdelingens personell. Planløsningen muliggjør stor grad av fleksibilitet, med hensyn til utstyrs type og -mengde som skal lagres.

• Entreprenør på totalentreprisen har vært Harstadbygg AS.
• Total kostnadsrammen på bygget: vel 38 millioner kroner inkl mva.
• Det totale arealet utgjør vel 1 900 kvadratmeter.
• Byggherre: Forsvarsbygg.


Foto: Beate Ingebrigtsen, Forsvarsbygg

Beliggenhet

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.