Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Ny tid for Høybuktmoen - GSV

Det nye kjøkken- og messebygget ved Garnisonen i Sør-Varanger, ble overlevert fra Forsvarsbygg til Hæren torsdag 15. desember.

Bygget til en verdi av vel 70 millioner kroner holder en høy arkitektonisk standard, og er starten på videreutvikling av Høybuktmoen leir.

Messen er felles for soldater og befal. Bygget utgjør første del av videreutviklingen av leiren, og det ble lagt stor vekt på den arkitektoniske utførelsen i prosjekteringsperioden i samarbeid med arkitekturrådet i Forsvarsbygg.

Direktør i Forsvarsbygg, Olaf Dobloug, la vekt på det gode samarbeidet det er mellom garnisonen og Forsvarsbygg. Dette er i tråd med prioriteringen til Generalinspektøren for Hæren om å jobbe ut i fra den godkjente helhetlige planen for Grensevakten.

- Messebygget er et av de første og viktigste prosjektene med å videreutvikle Garnisonen i Sør-Varanger til en ny moderne leir, sa Dobloug.

Intendant for Operasjonsstøtteavdelingen i Hæren, Yngve Johnsen, har blant annet hovedansvaret for alle messebygg for Hæren i Norge. Han sa at dette messebygget var et mønsterprosjekt på hvordan logistikken rundt planlegging, bygging, innredning og bruk av Hærens messer bør være.

Messebygget setter en ytre ramme for tenkt utvidelse mot vest, hvor det søkes å sette opp en ny struktur som står i sammenheng med eksisterende bygningsmasse, samt å legge til rette for gode forbindelser både for kjøretøy og bevegelser til fots. Bygget er dimensjonert for 250 spiseplasser med en daglig kapasitet på cirka 540 brukere.

Fakta:
Totalentreprise: Roald Johansen AS fra Alta
Prosjektledelse: Forsvarsbygg
Konkurransegrunnlaget er utarbeidet av: Norconsult AS
Totalt brutto areal inkl. teknisk bygg: 1 960 kvadratmeter
Kostnadsramme: 70,5 millioner kroner
Energiklasse: Klasse C

Noen spesielle egenskaper med bygget:
• Prosjektet er av Forsvarsbygg utvalgt til å være et pilotprosjekt innen Bygnings Informasjons Modellering (BIM).
• Utvendig kledning av behandlet kjerneved av furu.
• Det er montert utvendig solavskjerming mot sør og vest.
• Energigjenvinning fra kjølesystemet til varmtvann og ventilasjonsanlegget.
• Bygget tilknyttes leirens overordnede sentrale driftskontrollanlegg.

  

Bilde:
Nytt på GSV: Det nye kjøkken- og messebygget ved Garnisonen i Sør-Varanger ble høytidelig markert med Yngve Johnsen, intendant Operasjonsstøtteavdelingen i Hæren, Knut Breivik, prosjektleder i Forsvarsbygg, Jan Sigmund Østbø, sjef for Grensevakten GSV og Olaf Dobloug, direktør Forsvarsbygg

Beliggenhet

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.