Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Nye stasjoner for grensevakten

Det største prosjektet for Forsvarsbygg i Nord-Norge skal ut på anbud før sommerferien. Stortinget vedtok før helga å bygge to nye stasjoner for Grensevakten mot Russland. Stasjonene skal bygges på Svanvik og Storskog i Sør-Varanger kommune. Total kostnadsramme ligger på 268 millioner kroner.

- Jeg har store forhåpninger til byggingen av de nye stasjonene for Grensevakten. To nye spesialbygg i denne størrelsesorden for Forsvaret burde interessere et bredt spekter av entreprenører. Byggene vil være kompakte flerbruksbygg, og formet som en åpen firkant med et gårdsrom som kan brukes til ulike formål. Stasjonene skal huse blant annet kontorer, forlegninger for befal og menige, forpleining, velferd, garasjer og hundekennel, sier regionssjef Hårek Elvenes i Forsvarsbygg.

Tirsdag 21. juni presenterte Forsvarsbygg prosjektene på en pressekonferanse på dagens grensestasjon på Svanvik.

Sjef for Garnisonen i Sør-Varanger, oberstløytnant Jørn Erik Berntsen, sa at med to nye stasjoner for Grensevakten blir tjenesten mer fleksibel og kvaliteten vil øke.

- Endelig skal vi få en funksjonalitet som både soldatene og befalet bør ha for å utøve en moderne grensevakt. Dagens grensestasjoner er helt nedslitt og er uhensiktsmessig for utøvelse av en operativ og fremtidsrettet tjeneste ved grensen, sa Berntsen.

Ordfører Linda Beate Randal i Sør-Varanger kommune la vekt på at dette vil utvikle grensekontrollen og gi forutsigbare forhold der to nasjoner vet hvor de har hverandre.

- Det er en glede at Stortinget styrker grensevakten i Forsvaret. Jeg er stolt av å ha disse stasjonene i kommunen, sa ordføreren.

FAKTA

 • Vedtatt i Stortinget 17. juni 2011 i revidert nasjonalbudsjett
 • Kostnadsramme 268 millioner for to stasjoner
 • Stasjonene skal bygges på Svanvik og Storskog
 • Størrelse: ca. 2500 m2 pr grensestasjon
 • Hundekennel på ca. 80 m2 pr stasjon
 • Carport på ca. 150 m2 pr stasjon
 • Energiklasse B og bruk av buildningSMART-teknologi
 • Anbudet på grunnarbeidet for Stasjon Sør/Svanvik kunngjøres i slutten av juni, frist 19. august med planlagt oppstart i høst.
 • Byggeentreprisen for Stasjon Sør/Svanvik kunngjøres nov/des med planlagt byggestart mars 2012.
 • Stasjon Sør/Svanvik utlyses med opsjon på bygging av Stasjon Nord/Storskog
 • Det vil være betydelig infrastrukturarbeid knyttet til Stasjon Nord/Storskog
 • Bygget er formet som et flerbruksbygg med bla kontorer, forlegning, velferd, vedlikehold og kennel
 • Stasjonene skal huse ca 92 soldater og 17 befal
 • Det skal lages en egen kjøretrasè fra Stasjon Nord/Storskog inn til den eksisterende kjøretraseen langs grenselinja
 • Dagens stasjoner på Svanvik, Gjøkåsen og Grense Jakobselv skal rives. Elvenes og Skogfoss skal avhendes via Skifte Eiendom når de nye stasjonene er tatt i bruk. Korpfjell videreføres som observasjonspost.
 • Prosjektledelse: Forsvarsbygg
 • Arkitektkonkurransen ble vunnet av a-lab fra Oslo i 2010: ”Et hjem for deg – et hjem for oss”

Forsvarskomiteens redegjørelse i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 17. juni 2011, og vedtatt i Stortinget:

”Komiteen er kjent med at Forsvaret ønsker å erstatte dagens seks stasjoner for grensevakten i Sør-Varanger med to større stasjoner som skal dekke hver sin del av den norsk-russiske grensen – en på Svanvik og en i nærheten av Storskog/Jarfjord.

Komiteen er kjent med at mye av bygningsmassen ved dagens seks grensestasjoner er gammel og til dels uhensiktsmessig, og at en ved å bygge to nye stasjoner får en moderne og langt mer hensiktsmessig bygningsmasse. Dette vil bidra til å effektivisere og forbedre grensevakten.

Komiteen støtter prosjektet innenfor en kostnadsramme på 268 mill. kroner.”

PÅ BILDET: f.v. Hårek Elvenes, regionssjef i Forsvarsbygg, Linda Beate Randal, ordfører i Sør-Varanger kommune og oberstløytnant Jørn Erik Berntsen, sjef for Garnisonen i Sør-Varanger.

Beliggenhet

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.