Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Nytt liv for seterbygg

Melgårdsetra som tidligere lå i Regionfelt Østlandet ble søndag 28.august åpnet ved det årlige arrangementet ”seterdagen” på Glomdalsmuseeet i Elverum. Forsvarsbygg var til stede for å delta i markeringen. Seterstua og fjøset ble i 2006 gitt i gave til Glomdalsmuseet fra Forsvarsbygg.

– Det er gledelig å se at denne unike storgårdsetra fra Regionfelt Østlandet har fått et nytt liv og kan fortelle sin historie til de mange besøkende ved museet, sier regionsjef Jens Levi Moldstad i Forsvarsbygg.

 Bygningene ble tatt ned, stokk for stokk og siden reist igjen etter omfattende restaurering på museets friluftsområde, med midler fra blant annet Forsvarsdepartementet. Seterstua og fjøset var en del av et større seteranlegg beliggende slik til i Regionfelt Østlandet at bygningene ikke kunne bevares på stedet. Forsvarsbygg ga derfor disse tømmerbygningene i gave til museet slik at de kunne settes opp igjen og tas vare på for ettertiden. Ordføreren i Åmot kommune, Ole Gustav Narud fikk gleden av å gjenåpne setra.

Lang historie

Melgårdsetra kan beskrives som en storgårdseter med et fjøs på 250 kvadratmeter og 57 båser. Slik fjøset fremstår i dag kan det dateres til 1858. Dette årstallet er tydelig hogget inn i tømmeret i fjøset. Seterstua som er på 150 kvadratmeter består av tre tømmerkonstruksjoner som er satt sammen med en midtseksjon. Seterstua består av melkebu, ostebu og oppholdsrom med peis.  De tre tømmerkassene til seterstua er sannsynligvis utbygd over flere år og har tømmerkonstruksjoner som spenner seg fra 1750 til 1850.

 Tidligere eier av Melgårdsetra, Tollef Mykleby, har donert møbler og bruksgjenstander fra seterbygningene til museet. Ved åpningen var disse gjenstandene tilbake igjen i sitt riktige element.

 Mange bidragsytere

Foruten Forsvarsbygg er det flere som har bidratt med midler og støtte til restaurering og gjenoppreising av seterbyggene. Åmot kommune har gitt 500 00 kroner, Hedmark fylkeskommune 170 000 kroner, Forsvarsdepartementet har bidratt med 3,3 millioner kroner og Forsvaret ved Hæren har gitt 60 000 kroner samt transportbistand, maskinstøtte som innebefattet preparering av vegnettet, stubberydding og utbedring av tomten på museet.

Bildet viser fornøyde bidragsytere. Fra venstre regionsjef Jens Levi Moldstad, Forsvarsbygg, Karl Martin Jordet, Antikvarisk Restaurering,  tidligere eier av setra Kirsti Marit Mykleby, Joar Jordet, Antikvarisk Restaurering, ordfører Ole Gustav Narud, Åmot kommune og prosjektleder Ola Mørkhagen, Glomdalsmuseet. Foto: Burny Iversen, Glomdalsmuseet.

Tekst: Heidi Sørskog

 

Beliggenhet

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.