Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Ombygging av kasernen ved Kongsvinger Festning

Forsvarsbygg inngikk fredag 10. juni avtale med Glåma Bygg as for rehabilitering og modernisering av Kasernen ved Kongsvinger Festning. I det fredete forlegningsbygget fra 1771-73 skal det etableres et overnattingstilbud med 28 rom. – Arbeidene vil bli utført etter antikvariske prinsipper og godkjente metoder, uttaler regionsjef Kjell Syversen, Forsvarsbygg.

Renovering til allmenn glede

Kongsvinger Festning er i nasjonal sammenheng et viktig anlegg som består av et kompakt og godt bevart fest-ningsanlegg. I forbindelse med at det nå skal etableres et overnattingstilbud vil festningen kunne tilby et komplett kurs- og konferansetilbud i tillegg til ulike former for kulturtilbud.

- Forsvarsbygg er glade for at avtalen med Vinger Hotell for drift av overnattingstilbudet er kommet på plass, uttaler distriktssjef Thorbjørn Holth i Forsvarsbygg.

- Forsvarsbyggs filosofi er at bruk er det beste vern, tilføyer Holth.

Prosjektet vil i tråd med regjeringens intensjoner bidra til å gjøre Kongsvinger festning mer attraktiv for alterna-tiv og allsidig bruk.

Kasernen var opprinnelig en teglsteinsbygning og har huset overnatting for befal frem til vår tid. Bygget, som gjennom tidene har gjennomgått diverse ombygginger og endringer, skal nå videreføre historien på stedet gjen-nom ny bruk av kasernen til hotell. Bygningen skal tilpasses universell utforming så langt det praktisk er gjen-nomførbart i forhold til fredningsvedtaket. Også for innvendig arbeider fokuseres det på ivaretakelse, material-valg og utførelse av arbeidene vil bli grundig vurdert.

- Det settes strenge krav til utførelsen av arbeidene og det er viktig for Forsvarsbygg at metodene som velges følger antikvariske prinsipper, avslutter Syversen.

Arbeidene vil starte opp så snart som mulig etter tilrigging fra Glåma Bygg as, og ferdigstilles i løpet av høsten 2012. Avtalen som er inngått for arbeidene har kostnadsramme på drøye 50 millioner kroner.

 

Foto Heidi Sørskog:

Kasernen Kontraktsinngåels: En stor dag for Kongsvinger festning, Forsvarsbygg og for Kongsvinger og spesielt gledelig at entreprenør er fra lokalområdet. Fra venstre festningsforvalter Jonny Fjeld, regionsjef Kjell Syversen, områdeleder Dag Arne Johansen, alle fra Forsvarsbygg. Foran fra venstre daglig leder Geir H. Liengen og prosjektleder Kjell Arild Korbøl begge fra Glåma Bygg as.

Kasernen innvendig: Kasernen besiktiges fra innsiden og både Forsvarsbygg og entreprenør ser frem til oppstarten av de fysiske arbeidene i det interessante historiske bygget.

Beliggenhet

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.