Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Sjef INI etablert på Jørstadmoen

1. august var deadline for flytting av sjef INI, generalmajor Roar Sundseth, og hans stab fra Oslo til Jørstadmoen.

Mandag 1. august var de på plass og med det fikk Oppland sin første general siden 2. verdenskrig. Etableringen ble idag markert med snorklipping av det nye modulbygget, som midlertidig skal huse generalstaben.

- Jeg er glad vi nå er klare her på Jørstadmoen, sier sjef INI generalmajor Roar Sundseth, som roser Forsvarsbygg for å ha levert funksjonelle løsninger på kort tid. Viktige oppgaver venter og generalen er utålmodig etter å komme i gang.

– Flyttingen markerer for oss sluttstreken på en omfattende omstilling. Vi har samlet virksomheten knyttet til etablering, operasjoner, drift, utdanning, sikkerhet og utvikling av Forsvarets data- og kommunikasjonssystemer under samme sjef.

Ledelsen på Jørstadmoen

- Jeg føler meg trygg på at vi har lagt grunnlaget for en effektiv organisasjon som er klar til å møte fremtidens utfordringer, sier Sundseth. Fra Jørstadmoen leder han Forsvarets informasjonsinfrastruktur (INI). En organisasjon på nærmere 1 100 ansatte fordelt på om lag 60 ulike steder i Norge

– Vi jobber med datasystemer og kommunikasjon, derfor må vi være over alt hvor Forsvaret er. Selve ledelsen er nå på Jørstadmoen, vårt andre tyngdepunkt er Kolsås. Selve virksomheten drives over hele landet og ute i internasjonale operasjoner, utdyper generalmajoren.

Bygger for fremtiden

Når sjef INI i dag er på plass i sitt nye modulbygg på Jørstadmoen, markerer det starten på en rekke byggeprosjekter som enten er klare for byggestart eller som er under planlegging. Det er Forsvarsbygg som er byggherre på disse og som drifter eiendomsmassen. Direktør i Forsvarsbygg Utvikling, Olaf Dobloug, fremhevet på dagens markering viktigheten av det gode samarbeidet med INI-staben og Plasskommandanten på Jørstadmoen.

– Dette gode samarbeidet skal vi videreføre i de kommende byggeprosjekter, sier Dobloug. Til stede på markeringen var også serviceleder Arne Ellingsen fra Forsvarsbygg Utleie.

Det er allerede besluttet at det i tillegg til modulbygget som nå er tatt i bruk, skal bygges nye befalsforlegninger og en ny fritidsmesse i leiren. Befalsforlegningene skal bygges på tomten til den eksisterende befalsmessen utenfor leirgjerdet. Fritidsmessen etableres i nærhet til både nye og eksisterende befalsforlegninger. Riving av eksisterende fritidsmesse og forlegningsblokk vil starte opp den 15. august.

Riving og miljøsanering

Som en del av utviklingen ved Jørstadmoen leir vil Forsvarsbygg rive og miljøsanere utdatert bygningsmasse. I første omgang omfatter dette tre utrangerte bygg i den såkalte K-leiren på til sammen 1 800 kvadratmeter. På Hovemoen skal det rives 28 utrangerte lagerbygg på til sammen cirka 13 000 kvadratmeter.

 

Foto: Fra venstre: NK FK KKIS oberst Kurt Pedersen, sjef INI generalmajor Roar Sundseth, Direktør Forsvarsbygg Utvikling Olaf Dobloug, Sjef FK KKIS/Plasskommandant Jørstadmoen Brigader Yngve Odlo

Beliggenhet

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.