Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Stilfullt kraftsenter i Stavanger

En flaggborg med flagg fra NATOs 28 medlemsland er det første som faller oss i øyet når vi passerer den strengt bevoktede hovedporten ved Joint Warfare Centre (JWC) på Jåttå. – Er den ikke flott, sier prosjektleder i Forsvarsbygg, Reidar Bringedal.

Vi er på Jåttå i Stavanger. Stedet som Forsvarets hovedkvarter (FOHK) måtte flytte fra i 2009 etter et kontroversielt stortingsvedtak. Men noen ble igjen. NATO-hovedkvarteret JWC ble etablert i 2003 og er fremdeles i full aktivitet her. I forbindelse med en sjefskifteseremoni på JWC 17. juni overtok NATO Forsvarsbyggs største byggeprosjekt siden opprettelsen i 2002.

Samler JWC
JWC har som hovedoppgave å trene militært operativt personell som skal delta i operasjoner ledet av NATO. Treningen skjer ikke med våpen. Det handler om krisehåndtering, ledelse og koordinasjon og scenariotrening.

– JWCs oppgave er svært omfattende og krever stor fleksibilitet. Ved ferdigstillelse av det nye treningssenteret vil JWC flytte ut av flere gamle bygninger på Ulsnes og inn i et moderne hus. Bygningen er svært fleksibel, og tillater overgang til forskjellige øvelsestyper på svært kort tid, sier Dag Malde. Han er spesialrådigver for JWCs stabssjef og koordinator mot Norge som vertsnasjon. Malde har hatt tett kontakt med Forsvarsbyggs prosjektleder Reidar Bringedal under hele prosjektets gang.

Kunst
I foajeen henger et stort kunstverk som er laget av Ole Lislerud. Kunsten ble avduket under overleveringen 17. juni. I store bokstaver står det latinske ordet for fred, "Pax", skrevet speilvendt. Går du helt inntil kunstverket, kan du lese kjente og ukjente sitater om krig. Størrelsen på ordet Pax skal symbolisere at at fred skal være overordnet krig.
- Det er et kunstverk som beskriver det NATO egentlig jobber for, sier Bringedal.

300 km. kabler
I tillegg til 250 kontorplasser, inneholder det nye bygget et stort datasenter med mange møte- og konferanserom, samt et komplett TV-studio. I første etasje finner man en messe for treningspersonell og et auditorium med 600 sitteplasser. Totalt er bygget på 13 500 kvadratmeter fordelt på seks etasjer.
– Bygningen er meget teknisk avansert. Vi har montert datagulv i alle etasjer for å gi plass til 300 kilometer med kabler. Kablene er strukket til hver eneste kontorpult, sier Bringedal.

Inventar inkludert
– I tillegg til selve bygget, har vi levert nesten alt av inventar i anlegget. En fordel med det, er at inventaret blir mer i harmoni med arkitekturen i bygget. Det gir en god helhet. Totalt sett synes jeg vi har bygget et stilrent og godt bygg, sier Bringedal.
– Generelt gir bygget et meget godt inntrykk både på kvalitet og design, bekrefter Malde.

NATO-finansiering
Med penger fra Brüssel, gav NATO byggeoppdraget til Norge i 2003. Prosjektet ble så fordelt fra Forsvarsdepartementet til Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO). FLO gav selve byggeoppdraget til Forsvarsbygg  på 600 millioner kroner, mens FLO selv beholdt ansvaret for leveransen av datautstyr for 150 millioner kroner i anlegget.  

Internasjonalt
I korridorene værer vi den trivelige internasjonale atmosfæren ved JWC. Det summer på engelsk, tysk og fransk. Noen amerikanske soldater hilser høflig på oss, slik bare amerikanere kan:
– Hi sir! How are you?
– We’re fine, how about you?, svarer vi på vaklende norsk-engelsk.

– Dette har vært et krevende prosjekt på mange måter. I tillegg til det rent byggfaglige, har vi brukt mye energi for å få til en velfungerende kommunikasjon med NATO i Brüssel og brukerne ved JWC. I dette prosjektet har vi hatt dialog med brukere fra 19 av de 28 NATO-landene. Det har ført til utfordringer både med språk og kultur, sier Bringedal.

 Utmerket prosess
Dag Malde er fornøyd med hvordan Forsvarsbyggs prosjektledelse har taklet utfordringene.
–  Prosjektprosessen med Forsvarsbygg har vært utmerket. Helt fra starten etablerte Forsvarsbygg en prosjektorganisasjon. Denne organisasjonen gjorde at JWC kunne bygge opp en tilsvarende prosjektorganisasjon hvor nødvendig ekspertise ble involvert. Disse organisasjonene ble koblet sammen på ledernivå og vi og vi har derfor hatt et godt samarbeid gjennom hele prosessen, helt frem til ferdigstillelsen, oppsummerer Malde

FAKTA JWC på Jåttå:
Finansiering: NATO i tillegg til noen midler fra Forsvarsdepartementet Byggherre: Forsvarsbygg
Bruker: Joint Warfare Centre
Total prosjektkostnad: 600 millioner kroner for Forsvarsbyggs oppdrag
Størrelse: 13 500 kvadratmeter
Kontorplasser: 250
Undervisningsplasser: 620
Bygningsentreprenør: Kruse Smith
Arkitekt: LMR Arkitektur AS
Inneholder: Kontorlokaler, datasenter, møtelokaler, to messer, tv-studio, auditorium med 600 sitteplasser

Tekst og foto: Åsmund V. Sjursen/ Forsvarsbygg
Flyfoto: 330 Skvadron

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.