Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Stor interesse for byggeprosjekter på Jørstadmoen

Over 40 representanter fra lokal og regionale leverandører deltok på Forsvarsbyggs leverandørtreff på Lillehammer. Entreprenører fra bygg og anleggsbransjen ble orientert om fremtidige byggeoppdrag på Jørstadmoen.

I tillegg ble det informert om prosjekter ved Forsvarets veteransenter Bæreia ved Kongsvinger og prosjekter på Terningmoen i Elverum. 

Investeringer på Jørstadmoen
Gjennom behandlingen av revidert nasjonalbudsjett i Stortinget 17.juni ble det bekreftet en investering i forlegningsbygg og fritidsmesse på Jørstadmoen. Under leverandørtreffet ble blant annet nevnt etableringen av lager og tilbygg til eksisterende Systemhall i leiren med planlagt byggestart i oktober 2011 og at Forsvarsbygg ser på løsninger for oppføring av et kontor- og arkivbygg. 

Presentasjon av Forsvarsbygg
Foruten til orienteringen om planlagte byggeprosjekter orienterte leder for byggefase Per Anders Bakke om Forsvarsbygg som organisasjon og dens virksomhet. Prosjektleder Roar Fjellet orienterte om prosessen for investeringsprosjekter fra tidlig fase og frem til byggestart og hvordan Forsvarsbygg bidrar undervei i denne prosessen. 

Klart til flytting
Etableringen av midlertidige løsninger er allerede godt i gang. For den forestående flyttingen i sommer vil det etableres et midlertidig tilbygg til administrasjonsbygget med 20 kontorplasser, møterom og sanitærfunksjoner. Midlertidig løsning for forlegninger med 40 hybler settes opp som et frittstående bygg utenfor Forsvarets arkivadministrasjon.

Beliggenhet

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.