Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Støysikring av skytebane

Forsvarsbygg inngikk torsdag 20. januar 2011 en kontrakt med Storegga Entreprenør AS med en ramme på cirka 32 millioner kroner. Kontrakten går ut på å bygge inn en eksisterende skytebane for å beskytte omgivelsene for plagsom støy på Setermoen.

Det er første gang en militær skytebane i Indre Troms bygges inn under tak for å beskytte omgivelsene for støy.

Kortholdsbane 2 på Setermoen har i lang tid vært en støykilde for både sivile og militære under skarpskytingsøvinger.

Skytebanen ligger tett inntil både sivile og militære boliger, samt Bardu kirke. Den store gevinsten med å bygge inn skytebanen er å beskytte omgivelsene for støy og at brukerne kan øve uavhengig av vær. Hallen skal holde minimum fire grader året rundt.

Kortholdsbanen er en 30 meter skytebane med 20 standplasser. Prosjektet går ut på å bygge en limtrehall på cirka 1 400 kvadratmeter over denne skytebanen. Storegga Entreprenør AS starter i løpet av januar 2011 med arbeidene, og prosjektet skal ferdigstilles i oktober 2011. Prosjektet har en ramme på cirka 32 millioner.

Før byggearbeidene starter, må det ryddes og fjernes gammel forurensing i grunnen. Jordmassene som blant annet inneholder gammelt bly må leveres på godkjent deponi før skytebanen bygges inn.

Det skal installeres et ventilasjonsanlegg inne i hallen med stor kapasitet for å unngå farlige skytegasser. Den totale luftutskiftingen i hallen skjer fire ganger i døgnet. Dette er viktig med tanke på HMS-miljøet til soldatene som skal øve i den nye innebygde skytebanen.

Bilde: Kontrakt undertegnet mellom Forsvarsbygg og Storegga entreprenør AS. (f.v.) Eiendomssjef Arild Øvergaard og regionssjef Hårek Elvenes fra Forsvarsbygg, og Eivind Olsen daglig leder Storegga entreprenør.

Beliggenhet

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.