Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Vakte oppsikt blandingsgassbod

Forsvarsbyggs buildingSMART-prosjekt ny blandingsgassbod på Haakonsvern vakte oppsikt blant de mange tilhørerne da prosjektet ble presentert under den internasjonale buildingSMART-konferansen i Abu Dhabi nylig.

Blandingsgassboden er et teknisk tilbygg til dykke- og froskemannsskolen på Haakonsvern. Her klargjør og vedlikeholder man dykkerutstyr for dykkerne. Prosjektet er et av flere buildingSMART-prosjekter i Forsvarsbygg.

Mest interesse
- Blandingsgassboden ble nevnt som et av flere interessante prosjekter i Norge. Men det er riktig at det var det prosjektet som fikk mest spontan interesse og spørsmål, sier Sunesen.

Den ene presentasjonen var en del av åpningsforedraget. Der var det omkring 400 tilhørere fra den arabiske byggeindustri. 

- Den andre innlegget var for buildingSMARTs internasjonale brukergruppe, der det var representanter fra buildingSMARTs medlemsland. Her var det stor interesse for blandingsgassboden, sier Sunesen.

- Best i verden
- Det er svært gledelig for oss å få slike tilbakemeldinger. Dette indikerer at Forsvarsbygg er langt fremme på dette området. Kanskje best i verden, sier pådriver for buildingSMART i Forsvarsbygg, Knud Fredrik Mohn.

Eliminerer feil
Ved tradisjonelle byggeprosjekter har man brukt tegninger på papir, der hvert byggefag som for eksempel vann, varme, el og ventilasjon har brukt hver sin tegning. Dette har blant annet medført at man ikke oppdager feil og mangler før bygget er under oppføring. Ved å benytte buildingSMART-metoder bygger man bygningene virtuelt i 3D-modeller før man gjør et eneste spadetak.

- Det er mye informasjon i et byggeprosjekt, og det er som regel mange fagpersoner som er innom i løpet av prosjektperioden. Med tradisjonelle metoder går mye informasjon tapt underveis. Bergninger som er gjort i byggebransjen tyder på at man produserer den samme informasjonen opptil syv ganger i et tradisjonelt byggeprosjekt, sier prosjektleder i Forsvarsbygg Utvikling, Bernt Stensaker.  

- Med vår måte å utnytte buildingSMART - metodene på, unngår vi dette. buildingSMART handler om å effektivisere informasjonsflyten i byggeprosjektene hele veien fra start til mål, sier Stensaker.

Ny dimensjon
BuildingSMART-prosjekter har byggebransjen hatt gående i noen år nå. Hva er det som er så spesielt med blandingsgassboden?
- Jeg tror det er spesielt fordi vi i blandingsgassbodprosjektet har tatt buildingSMART-konseptet et steg videre, inn i en ny dimensjon. Vi har gått lenger enn bare å lage en 3D-modell av bygget. Vi har knyttet langt mer og detaljert informasjon i modellene, slik at man kan få ut lister på hvilke typer materialer og inventarelementer bygget inneholder og hvor store mengder som trengs. Når vi får prisene på de forskjellige byggevarene, legger vi de inn i modellen, sier Stensaker. Dette betyr automatisering av økonomisk styring.

Digital byggeprosess
- Disse detaljerte datamodellene bruker vi som verktøy for å gjennomføre en komplett digital byggeprosess. Vi bruker modellene både ved anbudsfase, fremdriftsstyring, kostnadsstyring og som teknisk dokumentasjon når bygget er ferdig, fortsetter  Stensaker.

Modell som grunnlag
Da prosjektet ble lagt ut på anbud tidligere i år, var det stor interesse i den lokale byggebransjen i Bergen. De interesserte leverandørene lastet ned det digitale konkurransegrunnlaget fra nettet. Konkurransegrunnlaget bestod at av en komplett digital modell av blandingsgassboden som gav dem et godt grunnlag for å beregne pris og fremdrift.

De første spadetakene i prosjektet er nå allerede i gang. Vi har revet den gamle slitne blandingsgassboden, og grunnarbeidene for den nye er startet opp.
- Det skal bli moro og interessant å være med i utviklingen, avslutter Stensaker.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.