Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Vedtatt skifteplan i Norges-historiens største jordskifte

Nord-Østerdal jordskifterett vedtok den 7. juni skifteplanen som følge av jordskifte knyttet til etableringen av Regionfelt Østlandet. Skifteplanen angir ny eiendomsstruktur for partene etter skiftet.

Formålet med makeskiftet var å tildele nye eiendommer som erstatning til de berørte grunneierne for avståelsen til skyte- og øvingsfeltet. Vedtaket omfatter 56 parter og et skiftefelt på 800 000 daa.

- Vedtaket betyr at partene nå har fått klarhet i hvordan deres eiendommer blir i fremtiden, og kan ta i bruk sine nye eiendommer fra 15. august i år. Skogbruket i Åmot kan derfor driftes som normalt igjen. Dette er en viktig milepel, uttaler prosjektleder Tina Kalsveen i Forsvarsbygg.

Lang prosess

Jordskiftet har vært en langvarig og komplisert prosess som har berørt store deler av Åmot kommune. Saken ble påbegynt av jordskifteretten i 2001. De berørte grunneierne kunne i sin tid velge å få kontanter eller makeskifte som erstatningsform. I tillegg til utmåling av erstatningsarealer til de berørte parter, har saken også omfattet omstrukturering av et stort antall tilstøtende eiendommer. Hensikten har blant annet vært å forbedre driftsforholdene gjennom å samle teiger og justere grenser.

Forsvarsbygg har lagt til rette for makeskiftet ved å kjøpe opp en arealbank på cirka 129 000 daa i det frie markedet i Åmot og nabokommunene i årene 2000 til 2004. Arealbanken som jordskifteretten har disponert over har vært en viktig forutsetning for å kunne gjennomføre et slikt omfattende makeskifte. Som en konsekvens av et så omfattende skiftefelt har Jordskifteretten også måttet avklare en rekke uklare og omtvistede forhold underveis i prosessen. Mange gamle saker har derfor nå funnet sin løsning, noe som vil bidra positivt for skognæringen fremover.

– Vi er svært fornøyd med at jordskifteretten nå har vedtatt en endelig skifteplan. Det har stor betydning for alle parter og skognæringen i Åmot, avslutter Kalsveen.

Beliggenhet

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.