Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Åpning av miljøvennlig skolebygg på Krigsskolen

Forsvarsbygg har bygget nytt skolebygg på Krigsskolen på Linderud. Statssekretær i Forsvarsdepartementet, Roger Ingebrigtsen, markerte i dag åpningen av bygget, som vil tilføre Norges eldste høyskole, og fundamentet for profesjonsutdanningen i Hæren, økt utdanningskapasitet.

Tilpassede undervisningslokaler
- Det er svært viktig at Forsvaret har gode og hensiktsmessige undervisningsfasiliteter tilpasset dagens pedagogiske former. Etablering av dette nye skolebygget underbygger den vekt regjeringen legger på betydningen av kompetanse, noe som ble synliggjort i langtidsplanen for Forsvaret som ble lagt frem på fredag, sa statssekretær Roger Ingebrigtsen før han formelt åpnet det nye bygget.

Skolebygget inneholder et auditorium med plass til 350 personer, tre klasserom, tre grupperom og vestibyle. Det stilles høye krav til offiserene som utdannes ved Krigsskolen, og de bygningsmessige fasilitetene må tilpasses disse kravene. Skolebygget møter nye behov for både økt kapasitet og nye læringsformer.

- Et av Forsvarsbyggs suksesskriterier er å skape bygg som løser brukerens behov. Vi er stolte av å være byggherre for det nye skolebygget, og på denne måten bidra til enda bedre rammer for utdanningen av Hærens fremtidige ledere, samt modernisere bygningsmassen på Linderud leir, sa administrerende direktør i Forsvarsbygg, Frode Sjursen, i sin tale.

Smarte og energireduserende løsninger
Bygget er prosjektert som et lavenergibygg, og oppfyller kravene for energiklasse B. Det er blant annet lagt vekt på energireduserende løsninger, som bevegelsesdetektorer for lysstyring og behovsstyrt ventilasjon. I tillegg har bygget vært et pilotprosjekt innen bruk av BuildingSmart-teknologi. Entreprenør for bygget er Selvaagbygg AS.

Linderud leir ble etablert siste halvdel av 1950-tallet, og består hovedsakelig av eldre bygningsmasse. Hærens krigsskole, som både er en militær avdeling og en høyskole, er ansvarlig for utdanningen av Hærens fremtidige ledere.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.