Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Befolkningsundersøkelse i Åmot

Denne uka skal Forsvarsbygg, i samarbeid med Åmot kommune og Forsvaret gjennomføre den fjerde og siste planlagte befolkningsundersøkelsen om bokvalitet etter Forsvarets etablering i Åmot kommune.

Undersøkelsen følger opp de tidligere undersøkelsene, og gjennomføres etter at Rena leir og øvingsanleggene på Rødsmoen og Regionfelt Østlandet har vært i bruk i en periode.

Om gjennomføringen
Undersøkelsen skal omfatte et representativt utvalg av innbyggere i hele kommunen.  I løpet av denne uka vil en del innbyggere derfor bli oppringt og bedt om å svare på noen spørsmål. Hvert intervju vil ta inntil 6 minutter.

Alle husstander i Åmot kommune har på forhånd fått tilsendt et kort informasjonsbrev om undersøkelsen, uavhengig av om de faktisk kommer til å bli oppringt eller ikke. Intervjuene gjennomføres nemlig på et representativt utvalg av innbyggere som er 18 år eller eldre. Å delta i undersøkelsen er naturligvis frivillig, men Forsvarsbygg håper at innbyggerne har mulighet til å delta, slik at kvaliteten på undersøkelsen blir best mulig. Det er viktig for undersøkelsens pålitelighet at så mange som mulig av de som blir kontaktet deltar.

Faglig ansvar
Norfakta Markedsanalyse AS er ansvarlig for datainnsamlingen, samt bearbeiding av innkomne resultater for undersøkelsen.

Norfakta garanterer at alle svarene som blir avgitt vil bli anonymisert slik at det ikke vil være mulig å koble resultatene mot deltakerne i undersøkelsen. Ingen får altså vite hvem som har svart hva. Norfakta Markedsanalyse er underlagt konsesjon fra Datatilsynet i forhold til disse spørsmålene. Det betyr at Forsvarsbygg, Åmot kommune og Forsvaret kun vil få samlede resultater og ikke se noen navn på de som har svart.

Tematikk
Årets undersøkelse bygger på de tre tidligere undersøkelsene som er gjennomført om bomiljøet i Åmot, og har et spesielt fokus på støy. Den er noe forenklet i forhold til de tidligere undersøkelsene.  Disse undersøkelsene ble i sin tid gjennomført av Transportøkonomisk institutt (TØI) og viste at folk er godt fornøyd med bomiljøet, og at miljøbelastningene totalt sett oppleves som små. Dette til tross for at det har vært en viss økning av støyplagen knyttet til stridsvognkjøring og flyaktivitet.

Helt konkret spør man i undersøkelsen blant annet om man merker støyvirkninger i sitt nærområde, holdninger til Regionfelt Østlandet og Rødsmoen øvingsområde, Forsvarets øvings- og varslingsrutiner og Forsvarets generelle miljøfokus.

 

Foto: Marit Lindstad
ØNSKER SVAR: Fra venstre Rådmann Arne Druglimo i Åmot kommune, Naturforvalter Are Vestli i Forsvarsbygg, Sjef OPSTØ Østerdal garnison Ola Gundersen, kommunikasjonsrådgiver Trond Enemo i Forsvarsbygg, leder skyte- og øvingsfelt Geir Erik Olsen i Forsvarsbygg og miljørådgiver Benedicte Østerhus i Forsvarsbygg. Prosjektleder Svein Solli i Forsvarsbygg var ikke tilstede da bildet ble tatt.

 

Beliggenhet

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.