Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Billigere med vern enn å bygge nytt

To 60 år gamle vernede bygg i Skjold leir fremstår som helt ny, og Riksantikvaren var mer enn fornøyd med håndverket og gjennomføringen til Forsvarsbygg.

Hæren på Skjold har fått restaurert en nedslitt kaserne og ei befalsmesse for til sammen en verdi på vel 119 millioner kroner. Forsvarsbygg har samarbeidet nært med Riksantikvaren som fredet leiren i 2004, og vernet 25 av byggene.

Seniorrådgiver hos Riksantikvaren, Anne Midtrød, var i to dager på Skjold for både å se på gamle verneverdige bygg som skal restaureres, og ta i øyensyn de to ferdige byggene kaserne Evje og befalsmessen.

- Jobben som er utført på Skjold viser at Forsvarsbygg er en foregangsetat i vern av gamle bygg. Dette er en jobb Forsvarsbygg har utført til mer enn godkjent karakter. Det vi ser i dag av restaureringen viser at det er lønnsomt å restaurere vernede bygg, sa Anne Midtrød.

- Teknisk er ofte gamle bygninger mer holdbare og enklere å vedlikeholde enn nye, og vern gjennom bruk er det beste vern, sier Christian Borhaven i Forsvarsbygg nasjonale festningsverk.

Restaureringen har tilbakeført bygningene med blant annet vinduer, dører, takrenner og vindusbeslag mest mulig lik det originale. Den opprinnelige altaskiferen på taket er renset og beholdt, det er laget nye titansink takrenner av håndverkere som kan faget, dagens krav til isolasjon og ventilasjon er gjennomført, samt lagt opp mer strøm og datanett som tilfredsstiller dagens behov.

Administrerende direktør i Forsvarsbygg, Frode Sjursen, la vekt på at restaureringen viser at det var langt billigere å ta vare på byggene og sette dem i stand til dagens standard, enn å rive og bygge nytt.
Nybygg ville kostet staten vel 50 millioner kroner mer.

Tidligere plasskommandant på Skjold (1978-1981) og Øverstkommanderende i Sør-Norge, Hjalmar I. Sunde, var sjef for den nedslitte leiren under den kalde krigen.

- Vedlikeholdsbudsjettet den gangen var på cirka 700 000 kroner for 52 000 kvadratmeter, og jeg kommer ikke utenom Forsvarsbygg som med sin kompetanse og holdning har utviklet en garnison som man kan være stolt av. Stor honnør til Forsvarsbygg som har levert, både her og andre steder, og som har medført at det bygges nytt og at det nye vedlikeholdes på en ordentlig måte på Skjold, la Hjalmar I. Sunde vekt på.

Fakta kaserne Evje:

Bruttoareal: 2 543 kvadratmeter som omfatter kaserne og peisestue i mellombygg. 180 sengeplasser fordelt på 6-mannsrom i tre etasjer
Prosjektkostnad: 55 millioner kroner
Generalentreprenør: Aktør som bygger AS, fra Finnsnes

Fakta befalsmesse:

Bruttoareal: 2 405 kvadratmeter med blant annet 16 nye befalskvarter, to peisestuer, brigadens sal, utvendig og innvendig totalt rehabilitering
Prosjektkostnad: 64 millioner kroner
Generalentreprenør: PEAB Bjørn Bygg AS, Tromsø

 

Bildetekst:
Plassmajor, oberstløytnant Kristian Ouren (t.h.)viser stolt frem de nye rommene til soldatene i kaserne Evje i Skjold leir. Fv.: Roger Jenssen, direktør i Forsvarsbygg, Hårek Elvenes, regionsjef i Forsvarsbygg, Hjalmar I. Sunde, tidl. plasskommandant i Maukstadmoen leir, Rina Brunsell Harsvik, kommunikasjonsdirektør i Forsvarsbygg, Christian Borhaven, avdelingsleder Forsvarsbygg nasjonale festningsverk, Thea Vatle Warhuus, informasjonssjef i Forsvarsbygg
Foto: Arild Nordahl/Forsvarsbygg


Bildetekst:
Nyrestaurert mannskapsforlegning Evje i Skjold leir
Foto: Terje Bartholsen/Forsvarsbygg


Bildetekst:
Fv.: Frode Sjursen, administrerende direktør Forsvarsbygg, Hjalmar I. Sunde, tidl. plasskommandant i Maukstadmoen leir (Skjold) og Hårek Elvenes, regionsjef Forsvarsbygg
Foto: Arild Nordahl/Forsvarsbygg

Beliggenhet

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.