Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Byggeprosjekter på Jørstadmoen

Forsvarsbygg er i gang med flere prosjekter på Jørstadmoen, noen er under planlegging og andre er allerede i gang.

LAGER OG SYSTEMROM CIS-TG

Forsvarsbygg etablerer lager for kommandoplass-containere og et bygg for systemutvikling for Communication and Information Systems Task Group (CIS TG) på Jørstadmoen.

Ferdigstillelse høsten 2012.

Prosjektet omfatter:

Systemrom:
Nytt systemrom-bygg som bygges som et tilbygg til eksisterende systemhall med kapasitet for:

 • Oppkobling, konfigurering og testing av IKT-materiell
 • Undervisning på IKT materiell
 • Server-rom for permanente og mobile løsninger
 • Plassering av satellittantenner
 • Systemrom-byggets areal er på 290 kvadratmeter

Lagring av kommandoplasscontainere:

 • Skjermtak ved to sider for lagring av containere
 • 2 sett med kommandoplasscontainere skal plasseres og lagres under tak
 • Alle containerne skal være tilkoblet strøm og oppvarmet tørrluft
 • Takene utgjør 1 125 kvadratmeter

 

NYE BEFALSFORLEGNINGER

Forsvarsbygg oppfører 100 nye befalshybler for Forsvarets kompetansesenter for kommando- og kontroll informasjonssystem (FK KKIS) på Jørstadmoen.

Utbyggingen skal løse et udekket behov for kvarter og boliger til dagens og framtidig bemanning på Jørstadmoen. Boenhetene erstatter noen innleide boliger/hybler i nærområdet, samt utrangerte hybler i den gamle befalsmessa på Jørstadmoen, som nå er revet. 

Ferdigstillelse våren 2013.

Prosjektet omfatter:

 • Cirka 4 000 kvadratmeter BTA
 • 80 boenheter med ett rom og bad fordelt på to bygninger. Den ene bygningen har to like etasjer, mens den andre har underetasje i tillegg
 • 20 boenheter med oppholdsrom, separat soverom og bad i ett eget bygg som har to like etasjer. Installasjon for enkel tilberedelse av mat i hver enhet
 • Alle enhetene har bod i tillegg til kott/skap inne i hybelen. Det er et lite felleskjøkken i hver etasje. Vaskerom og renhold/lintøy i hvert bygg
 • Uisolerte boder som legges til rette for lagring av tyngre utsyr, sport og fritid

  

NY FRITIDSMESSE

Forsvarsbygg oppfører en ny fritidmesse for Forsvarets kompetansesenter for kommando- og kontrollinformasjonssystem (FK KKIS) på Jørstadmoen. Utbyggingen erstatter den gamle befalsmessa på Jørstadmoen, som nå er revet.

Ferdigstillelse våren 2013.

Prosjektet omfatter: 

 • Cirka 470 kvadratmeter som inneholder
 • Fellesrom for 150 – 200 personer
 • Møterom med plass til 30 personer
 • Anretning, oppvask, bar og lager
 • Toaletter 

 

KONTORBYGG OG BORTSETTINGSARKIV

Forsvarsbygg skal bygge et kontorbygg for Communication and Information Systems Task Group (CIS TG) og et bortsettingsarkiv for Forsvarets arkivtjeneste (ATJ) på Jørstadmoen.

Forprosjekt ferdig sommer 2012. Planlagt byggestart er i løpet av 2013.

Om prosjektet:

•     Kontorbygget skal ivareta eksisterende og fremtidig behov for kontorplasser for CIS TG, med nærmere 80 kontorplasser med arealer for oppbevaring og håndtering av personlig bekledning og utstyr. Bygget vil bidra til mest mulig samlokalisering av CIS TG og samtidig bidra til en utrangering av uhensiktsmessig og eldre bygg på Jørstadmoen.

•     Bortsettingsarkivet for ATJ vil inneholde lager/hvelv for 500 hyllemeter arkiv, arealer for mottak og kontroll av arkivmaterialet og arealer for forvaltning av arkivmaterialet.

Bygget planlegges i størrelsesorden 1 700 kvadratmeter. Forsvarsbygg vil ved etableringen av nybygget fokusere på energieffektivitet og bruk av heltre. I tillegg satses det på buildingSMART metodikk ved etableringen.

 

ENØK

I ENØK-prosjektet for Jørstadmoen leir legges det opp til utfasing av eldre oljekjeler. Disse skal erstattes av fornybar energi.

Forsvarsbygg har som mål at minimum 80 % av energileveransene skal være fornybar energi. I dette prosjektet legges det opp til kjøp av energi fra ekstern leverandør og det forutsettes at nødvendig distribusjonsnett er på plass.

Planlagt oppstart 2013. Ferdigstillelse 2014.

 

Alle prosjekter fra Forsvarsbygg kunngjøres gjennom databasen for offentlige innkjøp Doffin (www.doffin.no ).

 

Beliggenhet

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.