Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

ENØK-kontrakter for 205 millioner

Forsvarsbygg har inngått tre kontrakter med Bioenergy AS for kjøp av energi i form av sirkulerende varmt vann.

Prosjektet har vært ute på anbud tidligere i år, og det er nå inngått tre kontrakter med Bioenergy AS for levering av energi til Bodin leir i Bodø, Trondenes leir i Harstad og Høybuktmoen leir i Kirkenes. Til sammen har dette en verdi på nærmere 205 millioner kroner over 20 år.

Forsvarsbygg kjøper energi i form av sirkulerende varmt vann til en avtalt kwh-pris som reguleres av konsumprisindeksen. Dette vil gi en forutsigbarhet i driftskostnadene for Forsvaret. Bioenergy AS bygger og drifter et biobrenselanlegg som skal forsyne leirene med varmt vann.

- For Forsvarsbygg er det et overordnet mål å nå miljøkravene om å redusere bruken av fossilt brennstoff og dermed redusere CO2-utslippene. Med denne avtalen får vi redusert utslippene med vel 5 500 tonn årlig for de tre militærleirene, sier prosjektleder Jens Hugo Leiknes i Forsvarsbygg.

- Kontraktene med Forsvarsbygg er veldig betydningsfulle for Bioenergy AS og selskapets videre satsing på salg av ferdig varme. Spesielt vil kontraktene i nord være betydningsfulle for en fremtidig satsing i denne landsdelen og vi tror det vil medføre spennende ringeffekter. Vi ser frem mot et langt og godt samarbeidet med Forsvarsbygg på disse prosjekter og håper det vil gi en god løsning på energiforsyning til Bodin, Trondenes og Høybuktmoen leir, sier Odd Egil Reinås, daglig leder i Bioenergy AS.

FAKTA

Bodin leir:
Forventet levert energi fra fjernvarmeanlegget vil være 4 900 000 kWh per år
Redusert CO2 utslipp er beregnet til cirka 1 715 tonn per år
Fremdrift: Prosjektet forventes ferdigstilt 01.07.13.

Trondenes leir:
Forventet levert energi fra fjernvarmeanlegget vil være 3 500 000 kWh per år
Redusert CO2 utslipp er beregnet til cirka 1 250 tonn per år
Fremdrift: Prosjektet forventes ferdigstilt 01.07.13.

Høybuktmoen leir:
Forventet levert energi fra fjernvarmeanlegget vil være 6 – 7 000 000 kWh per år
Redusert CO2 utslipp er beregnet til cirka 2 500 tonn per år
Fremdrift: Prosjektet forventes ferdigstilt 01.07.13.

 

Bildetekster:
Odd Egil Reinås, daglig leder i Bioenergy AS
Jens Hugo Leiknes, prosjektleder og leder byggefase i Forsvarsbygg

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.