Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Et bygg for fremtidens grensevakt

Grunnsteinen for den nye stasjonen for Grensevakta i sør ble lagt ned i tomta ved Svanvik, nær den russiske grensen mandag.

I et vakkert høstvær helt øst i Finnmark markerte representanter fra Forsvarsbygg, Forsvarsdepartementet, Garnisonen i Sør-Varanger og Sør-Varanger kommune at et nytt bygg til en verdi i størrelsesorden 130 millioner kroner skal oppføres for soldatene som har tjeneste på grensa mot Russland. Arbeidet med den nye Pasvik grensestasjon er godt i gang.

- Regjeringens nordområde strategi videreføres, noe den nye grensestasjonen er et synlig bevis på. Regjeringen starter en kompetansereform for soldatene over nyttår, hvor det blant annet satses på mer effektiv drift av tjenesten. Soldatene skal ha tilgjengelig nødvendig materiell og gode løsninger for en moderne tjeneste. Dette vil de få når grensestasjonen står ferdig i begynnelsen av 2014, fortalte kontreadmiral Elisabeth Natvig og ekspedisjonssjef i Forsvarsdepartementet.

Sjef for Garnisonen i Sør-Varanger, oberst Jan Østbø, la vekt på at nye grensestasjoner for Grensevakta vil hevde norsk suverenitet på en svært god måte.

- Med en ny stasjon her i Pasvik vil vi få en langt mer kostnadseffektiv drift av grensetjenesten og vi får en moderne infrastruktur hvor det blant annet vil være 18 måneders førstegangstjeneste. Dette omfatter nye løsninger av tjenesten på en rekke faglige områder inkludert HMS. Det nye grensevaktkonseptet krever mye arbeid og vi vil komme i mål til 2015 når begge stasjonene for Grensevakta står ferdig, fortalte Jan Østbø.

- Prosjektet baseres på vinnerutkastet for arkitektkonkurransen som ble vunnet av A-lab Arkitekter i Oslo. Bygget er et kompakt flerbruks hus formet som en åpen firkant og skal huse 92 soldater og 17 befal. Her skal soldatene arbeide og bo i den tiden de tjenestegjør som grensesoldater. Operative funksjonaliteter og trivselsfremmende tiltak er kombinert på en arkitektonisk tiltalende måte, sa regionsjef i Forsvarsbygg, Hårek Elvenes, under grunnsteinsnedleggelsen.

Ordfører i Sør-Varanger kommune, Cecilie Hansen, uttrykte stor glede for at Forsvaret i kommunen får en moderne stasjon for Grensevakta.

- Garnisonen er en viktig arbeidsplass og vil også gi muligheter for nye jobber for de sivile. Alle som jobber ved grensestasjonen gir et godt bidrag til det sivile samfunnet ved at de deltar i lokale lag og foreninger i lokalsamfunnet. Dette blir det satt stor pris på. Denne nye stasjonen får stor betydning for Pasvikdalen og vi gratulerer GSV med denne merkedagen at grunnsteinen legges ned, sa ordfører Hansen. 

FAKTA NY STASJON FOR GRENSEVAKTA:
Vedtatt i Stortinget 17. juni 2011.
Kontrakts form: Generalentreprise.
Kontrakts sum: 98,9 millioner kroner.
Entreprenør: Kirkenes Byggservice AS.
Stasjonen skal hete Pasvik grensestasjon. Stasjonen bygges på Svanvik ved den gamle grensestasjonen.
Areal: cirka 2 500 kvadratmeter BTA.
Energiklasse C, og bruk av buildingSMART.
Skal huse 92 soldater og 17 befal.
Ferdigstillelse januar 2014.
Byggherre: Forsvarsbygg.
Arkitekt: Arkitektkonkurranse ble vunnet av A-lab Arkitekter fra Oslo. Konseptet «Et hjem for deg - et hjem for oss».
Rådgivende ingeniører: Norconsult AS.
Byggeledelse: Multiconsult AS.
Dagens grensestasjon på Svanvik og Grense Jakobselv skal rives. Grensestasjon på Korpfjell videreføres som observasjonspost. Grensestasjonene på Elvenes og Skogfoss skal avhendes når de nye stasjonene er tatt i bruk. Gjøkåsen grensestasjon skal enten rives eller selges.

 

Bildetekst:
Grunnsteinen for ny stasjon for Grensevakta i sør, Pasvik grensestasjon, ble lagt ned mandag 24. september. Fv. Steinar Fossan, prosjektleder i Forsvarsbygg, Elisabeth Natvig, ekspedisjonssjef i Forsvarsdepartementet, Cecilie Hansen, ordfører i Sør-Varanger kommune, Hårek Elvenes, regionsjef i Forsvarsbygg og Jan Østbø, sjef for Garnisonen i Sør-Varanger

Beliggenhet

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.