Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Forsvarsbygg kampflybase knytter til seg rådgivere

Forsvarsbygg er i gang med planleggingen for bygging av kampflybase, og har nå inngått avtale med Faveo Prosjektledelse AS. Det ble tidligere i sommer lyst ut en konkurranse for bistand til byggherren Forsvarsbygg.

– Vi er fornøyd med å få med godt kompetente rådgivere fra Faveo til å støtte oss i å lede prosjektet, uttaler Olaf Dobloug, direktør for Forsvarsbygg kampflybase.

I tillegg til etablering av egen organisasjon vil Forsvarsbygg knytte til seg eksterne rådgivere innenfor flere fagfelt. Kontrakten som nå er inngått innebefatter rådgivning og bistand for ulike planfaglige temaer.

Kontrakten er tildelt på bakgrunn av pris og kompetanse. Valgt tilbyder var best på de etterspurte hovedtemaene; prosjektrådgivning, prosjektstøtte, arealplanprosesser og erfaring fra krevende prosjekter.

De første oppgavene for Forsvarsbygg kampflybase er utarbeidelse av ulike planer, blant annet i samarbeid med berørte kommuner. Til dette og andre oppgaver skal det leies inn egne konsulenter.

Stortinget behandlet 14. juni i år den nye langtidsplanen for forsvarssektoren, Prop. 73 S (2011-2012) Et forsvar for vår tid. Som en del av stortingsbehandlingen ble det blant annet fattet vedtak om lokalisering av nye kampfly og etablering av hovedbase for F-35 på Ørland hovedflystasjon med en fremskutt operasjonsbase på Evenes.


Foto: Tine Poppe

 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.