Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Forsvarsbygg kartlegger radon

I høst kartlegger Forsvarsbygg radonnivået i samtlige utleieboliger, befalsforlegninger og fjellhaller.

Bakgrunnen for prosjektet er innføringen nye krav til grenseverdier for radon i strålevernforskriften, og innen 1. januar 2014 må alle utleieboliger oppfylle disse kravene.

-Som en forsvarlig utleier tar vi naturligvis dette på alvor, og sørger for at vi nå får kartlagt radonnivået i både utleieboligene, befalsforlegningene og fjellhallene våre, sier Per Siem, leder av prosjektet i Forsvarsbygg.

- Samtidig er det viktig å få fram at det ikke er noen grunn til å frykte at våre utleieboliger skal ha noen høyere radonverdier enn andre boliger. Nå gjennomfører vi målinger, og hvis det viser seg at enkelte av boligene har radonverdier over anbefalt grense vil vi sette i gang tiltak, utdyper han.

Hva er radon? 
Radon er en usynlig og luktfri gass som dannes naturlig i berggrunnen, men som ved høy eksponering over lang tid kan utgjøre en helserisiko.

-Radonnivået bør derfor være så lavt som praktisk mulig, og alltid under de anbefalte grenseverdiene, forteller prosjektrådgiver Camilla Rustad fra Forsvarsbygg.

Viktige faktorer som påvirker radonkonsentrasjonen i inneluft er blant annet byggets konstruksjon og tetthet mot byggegrunnen. I tillegg kommer ventilasjon, geologiske forhold og klima.

Hvordan måles radon?
Radon måles ved hjelp av sporfilmer, som plasseres i oppholdsrommene i boligen som skal måles. Forsvarsbygg starter målingene i oktober, og innen 1. april 2013 skal hele 16.000 sporfilmer være registrert og sendt inn til analyse.

Sporfilmene skal ligge ute i to måneder, og de mest nøyaktige resultatene av en slik måling får man i vinterhalvåret. Det er nemlig på denne tiden av året radonkonsentrasjonen er mest stabil.

-I løpet av måleperioden er det viktig at sporfilmene får ligge i fred og ikke flyttes på. For et nøyaktig resultat er det også viktig at målingen skjer under så normale forhold som mulig, og at bovaner ikke endres, forklarer Rustad.

Tiltak vil bli prioritert
Etter endt måling skal sporfilmene sendes til analyse hos et eksternt analyselaboratorium.  Hvis man finner for høye radonverdier, vil Forsvarsbygg raskt utrede mulige tiltak for å redusere disse.

- Dette er noe Forsvarsbygg vil prioritere høyt, sier Siem.

Enkle tiltak, store resultat
Aktuelle tiltak for å redusere radonnivået i et bygg må vurderes for hvert enkelt bygg. Etter utbedring skal tiltakene følges opp av en ny måling for å kontrollere at tiltakene har hatt tilstrekkelig effekt.

-For å kunne utføre mest mulig effektive tiltak er det viktig at man først klarer å finne årsaken til radonproblemer. Tiltakene vil variere avhengig av radonnivået, men mulige tiltak kan være tetting av konstruksjoner mot grunnen eller ventilering av grunn, forteller Rustad.

-Det er også slik at ganske enkle tiltak kan gi store resultater. God utlufting og forbedring av ventilasjonen i bygget vil for eksempel kunne gjøre susen i mange tilfeller.

Du kan lese mer om Forsvarsbyggs radonkartlegging her.

 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.