Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Forsvarsbygg stopper sandflukt på Skjelstad

Etter oppføringen av fem nye antennemaster på radiostasjonen på Skjeldstad skal området nå revegeteres. For at den naturlige gjenveksten skal få bedre forhold har Forsvarsbygg gjennomført tiltak for å stoppe sandflukten på det vindutsatte området.

På oppdrag fra Forsvarets logistikkorganisasjon har naturforvaltningsgruppen i Forsvarsbygg satt i gang tiltak for å hindre sandflukt fra radiostasjonen på Skjelstad.

-Sandflukten har til nå ført til at den naturlige gjenveksten har gått svært sakte. Ikke bare har den gjort det vanskelig å revegetere området, men den har også skapt store problemer for Forsvarets logistikkorganisasjon fordi sanden kom inn i radiostasjonen og ødela blant annet datautstyr. I tillegg har jordingsnett blitt avdekket og revet av, forteller Camilla Spansvoll, prosjektleder i Forsvarsbygg.

Tilfører masse

I samråd med Norsk institutt for naturforskning har rådgiverne i Forsvarsbygg kommet fram til en metode de mener bør gi gode resultater.

-Vi har tilført et tynt lag med sand, og lagt ned gressfrø og kunstgjødsel i flere omganger. Dette arbeidet ser nå ut til å gi resultater, forklarer Spansvoll

At området grenser til et naturvernområde ga likevel noen ekstra utfordringer.

- I slike områder er det nemlig veldig strenge regler for tilføring av ny masse og hvilke frø som kan brukes. Vi måtte være sikre på at sanden vi tilførte ikke inneholdt organisk materiale, som kunne spre seg videre til reservatet. Frøblandingen vi tilslutt landet på består hovedsakelig av ettårige arter. Vi håper at røttene til disse artene vil være med å stabilisere den tilførte sanden, samtidig som det vil bli lettere for den lokale floraen å etablere seg her etterhvert, utdyper hun.

Prosjektet har også blitt utvidet til å etablere anleggsveier, som skal kunne brukes når mastene skal vedlikeholdes. Veiene har blitt tilsådd, slik at de etter hvert ikke vil være synlige i naturen ut over stikkene som er satt som markeringer i kantene.

Går spennende vinter i møte

Ved sluttbefaring i august i år så det ut til at tiltaket så langt har hatt ønsket effekt. Det gror godt, og massene ser ut til å ha stabilisert seg.

-Et usikkerhetsmoment nå er hvordan området «overlever» vinteren. Vi vil følge opp tiltakene videre til neste år. Planen er at stedlig vegetasjon i løpet av et par vekstsesonger skal ha reetablert seg, avslutter Spansvoll.

Fakta

Fylke: Nordland
Revegetert område: 3000 m2
Lengde anleggvei: 500 m
Prosjektansvarlig: Forsvarsbygg
Oppdragsgiver: Forsvarets logistikkorganisasjon

Beliggenhet

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.