Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Forsvarsbyggs trearkitektur i Berlin

Forsvarsbyggs bruk av tre i byggeprosjekter blir lagt merke til. Lørdag 21. januar orienterte direktør Olaf Dobloug om hvordan tre er benyttet i Rena leir og Idrettsparken boliger. Presentasjonen ble holdt ved et seminar om bruk av tre og trearkitektur på Internationale Grüne Woche i Berlin.

Landbruks- og matdepartementet i samarbeid med Innovasjon Norge/ Trebasert Innovasjonsprogram, TreFokus, Arkitektbedriftene i Norge og Skogselskapet inviterte til seminaret hvor Olaf Dobloug i Forsvarsbygg var en av foredragsholderne. Øvrige foredragsholdere var blant annet de profilerte arkitektene Børre Skodvin i Jensen & Skodvin og Tarald Lundevall i Snøhetta arkitektkontor. Tre statsråder var til stede ved messen, og landbruks- og matminister Lars Peder Brekk innledet på seminaret om trebruk og trearkitektur. Til stede var også et stort presseoppbud fra Norge.

- Det å få reise sammen med dyktige folk fra tilgrensende bransjer og miljøer er meget positivt, forteller Olaf Dobloug. Samtidig er det bra at vi kan få muligheten til å fortelle om våre erfaringer fra bruk av tre for en videre utvikling innenfor bransjen, understreker han. Forsvarsbygg ble også fremhevet som gode byggherrer, og spesielt ble det pekt på Forsvarsbyggs bruk av Arkitekturråd i plan- og byggeprosessene.

Tre i offentlige bygg
Regjeringen ønsker økt bruk av tre i offentlige bygg og for å bidra til økt bruk av tre er det i den nye Landbruks- og matmeldingen (Meld.St.9 2011-2012) foreslått at Statsbygg skal utrede hvordan man kan øke bruken av tre i moderne, offentlige byggerier.

- Det offentlige bør gå i front for å bidra til at bruken av tre i nye byggeprosjekter øker. Derfor vil jeg gjennom den nye landbruksmeldingen be Statsbygg lede et arbeid for å utrede økt bruk av tre i offentlig sektor, sa landbruks- og matminister Lars Peder Brekk på seminaret om trebruk og trearkitektur på Internationale Grüne Woche i Berlin lørdag formiddag, skriver Landbruks- og matdepartementet på sine nettsider.

Videre skrives det på Landbruks- og matdepartementets nettsider: «En slik utredning skal ta for seg hvordan staten kan bidra til økt bruk av tre i egne utbyggingsprosjekter, og hvordan staten kan bidra til økt oppmerksomhet om trevirkets miljømessige fordeler. Statsbygg har utviklet et verktøy for å beregne utslipp fra byggeprosjekter. Materialbruk er et av elementene som vurderes – klimagassutslippene blir generelt sett halvert ved bruk av tre i stedet for andre materialer. Senere kan det være aktuelt å involvere andre store offentlige utbyggere som for eksempel Forsvarsbygg.»

 

Bilde av Olaf Dobloug/ Foto: Knut Werner Alsén
Bilde av Kapellet Rena leir/ Foto: Tine Poppe

Beliggenhet

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.