Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Kunst i minnelunden på plass

I dag ble et kunstverk signert May Bente Aronsen og Anders Lian overlevert i minnelunden i Rena leir.

- Dette er et verdig verk for minnelunden i leiren, sier regionsjef Jens Levi Moldstad i Forsvarsbygg. Moldstad trekker også frem det gode samarbeidet mellom Kunst i det offentlige rom (KORO), Forsvaret ved Østerdal garnison, Forsvarsbygg og kunstnerne.

- Jeg synes det er et flott kunstverk som bidrar til en verdig ramme rundt minnelunden, uttaler Oberstløytnant og Sjef Operasjonsstøtteavdeling Østerdalen, Jon Vie.

- Kunstverket ved minnelunden er et resultat av en lukket konkurranse hvor flere kunstnere var invitert. Konkurransen ble avholdt våren 2011 og det har vært en bred prosess som førte frem til at May Bente Aronsen og Anders Lian vant, forteller kunstnerisk konsulent Inge Pedersen i KORO. KORO er det offentlige organet som har fagansvar for all kunst i det offentlige rom

Monumentalt og spennende

Kunstverket, kalt Fravær (absence) består av et stort antall stålstenger som samlet danner en svak S-form. Inne i mengden av stenger er det på en del av disse sveiset på små sirkler i ulike størrelser. Verket bidrar til å omslutte minnelunden samtidig som stengene kan assosieres til skogen rundt.

Aronsen forteller:

- Inne i skulpturen dannes sirkelformer i ulike størrelser, og det er kun ved bevegelse langs og rundt skulptu-ren at bildet trer frem og forsvinner igjen, - et symbol for livets flyktighet. Det hele bildet er fraværende og lar seg ikke gripe, sier hun. Skulpturen har høy grad av transparens, slik at omgivelsene i stor grad er synlige gjen-nom verket.

- Stengene, farge, form og plasseringer refererer til den karakteristiske furuskogen i Østerdalen, med de høye, slanke stammene som slipper lyset gjennom. Håpet er at vårt bidrag kan gi besøkende en anledning til ettertanke og refleksjon gjennom sin åpne symbolikk, forteller Aronsen videre.

Avsetning av «pott» til kunst

For alle offentlige bygg, enten det er et rådhus, en forlegning eller et kulturhus er det et krav om at en viss andel av alle bygginvesteringer skal øremerkes til kunst.

 

Bildetekst:
Fra venstre: Major og Sjef EBA i Østerdal garnison Harald Huse, regionsjef Jens Levi Moldstad i Forsvarsbygg, May Bente Aronsen, Anders Lian og kunstnerisk konsulent Inge Pedersen i KORO

Beliggenhet

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.