Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Kyr sluppet på Rødsmoen

I juni slapp bonde Svein Meldieseth 140 ivrige kyr på Rødsmoen øvingsområde tilknyttet Rena leir i Åmot kommune.

Kyrne kan nå boltre seg med 2 måneders intensiv beiting på det til sammen 500 dekar store området.

Forsvarsbygg og Østerdal garnison, i samarbeid med den lokale bonden, tar dermed naturen bokstavelig i bruk for å holde kratt borte og gresset nede på en av skytebanene.

Vest på Rødsmoen øvingsområde ligger den såkalte Basic Training banen (BT-banen), som er en laserskytebane for panservogner. En av utfordringene på denne banen er at busk og kratt- vegetasjon er i sterk vekst, og må holdes nede for å opprettholde øvingsmulighetene.


«Win-win» situasjon

Forsvarsbygg og Østerdal garnison ser på tiltaket som meget positivt både ved at man viderefører miljøvennlig krattrydding kombinert med en stor kostnadsbesparing. Bonden kan kostnadsfritt la dyrene beite på området, og dette er derfor en «vinn-vinn» situasjon for alle parter.

Alternativet til beiting er nemlig mekanisk rydding med gravemaskin eller traktor påmontert krattrydder. Beiting fremmer dessuten fremvekst av gress istedenfor busk og kratt, noe som på lang sikt vil føre til mindre behov for krattrydding.

Dyrene skal gå på beite frem til 15. august.

Forsvarsbygg planlegger en ny utlysning på Forsvarsbyggs nettside og i lokalpressen i november om skjøtsel på ytterligere områder og hvor også seterområder skjøttet av Forsvarsbygg gjøres tilgjengelige for et slikt samarbeid. Dermed åpnes det for et unikt samarbeid mellom Forsvarsbygg og bonde for å holde kulturlandskapet i hevd. 

Saken fikk stor plass på NRK Østnytt torsdag 5. juli. Innslaget finner du her.

 http://www.nrk.no/nett-tv/indeks/308902/

 

Foto:  Monica Søberg

Beliggenhet

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.