Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Lyspærene tåkelegger for den egentlige debatten

I lørdagens utgave av Dagens Næringsliv retter avisen søkelyset mot hvordan offentlig sektor er organisert.

Det er ikke vår jobb å mene noe om de overordnede retningslinjene. Det er det Stortinget som bestemmer. I det store bildet for Forsvarsbygg er det slik at vi årlig sparer inn 810 millioner kroner i form at målrettet arbeid og bedre styring. Disse pengene går uavkortet til operativ innsats og nye investeringer i bygg og anlegg i forsvarssektoren. Med andre ord kommer vår innsats samfunnet til gode.

Dette betyr ikke at det ikke finnes områder hvor man kan gjøre ting på en annen måte. Siden Forsvarsbygg ble startet for 10 år siden har vi hele tiden jobbet aktivt og utrettelig for å bli en mer effektiv og profesjonell eiendomsaktør, og vi blir stadig bedre. I oppslaget lørdag bruker imidlertid Dagens Næringsliv en historie som er lite dekkende og lite representativ for måten vi jobber på.

I dagens løsning kan Forsvaret fritt bestemme om de vil skifte lyspærene selv eller om de ønsker å overlate det til oss. Vi får anta at når stadig flere av Forsvarets avdelinger helt eller delvis velger å inngå avtaler med oss om lyspæreskift, så er det fordi det totalt sett blir mer lønnsomt for dem.

  • Av de over 500.000 lyspærene som lyser opp Forsvarets virksomhet, er det ikke alle lyspærer som går samtidig.
  • Lyspærene er heller ikke alle av samme beskaffenhet eller kan skiftes av medarbeidere uten utstyr og kompetanse.
  • Det meste av lyspæreskiftene skjer i det løpende, daglige samarbeidet mellom kundene og våre dyktige driftsteknikere.
  • Noen av de mer kompliserte skiftene bestilles fra spesialistfirmaer som vi har avtale med. Ifjor registrerte vi 230 slike enkeltbestillinger av lyspæreskift.

De resterende 50 000 lyspæreskiftene skjedde basert på våre velfungerende, stående avtaler om dette. Vi synes det er ganske effektivt. Faktisk bedre enn før. Det synes den militære kunden er effektivt og betryggende.

Etter eiendomsreformen i forsvarssektoren har vi fått en diskusjon om hva tjenester koster og hva som er effektivt. Det i seg selv viser at vi går i riktig retning. Våre kunder i Forsvaret får innsikt i hva drift av eiendommene koster, og kan velge det mest effektive alternativet innenfor de lover og regler som gjelder. Også når det dreier seg om lyspæreskift.

Gode anekdoter og historier selger aviser. I dette tilfellet er historien misvisende og kan bringe debatten på feil spor og virke mot sin hensikt. Forsvarsbygg ønsker nemlig hele tiden å bli bedre og fortsette å bidra til det beste for samfunnet og ikke minst for forsvarssektoren. Fordi det er viktig for Norge at vi har et godt og effektivt forsvar, er det avgjørende at vi i en slik debatt har riktige fakta på bordet.

Pål Benjaminsen,
Direktør Forsvarsbygg utleie

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.