Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Mauken-Blåtind. Etablerer samarbeidsråd

Forsvarsbygg og Forsvaret inviterer til etablering av et samarbeidsråd for å få til en best mulig felles bruk av det sammenbundne skyte- og øvingsfeltet.

- Samarbeidsrådet blir et viktig organ for å sikre best mulig flerbruk av feltet. Ved å samle representanter for alle interesser i feltet i et samarbeidsråd vil det være mulig å evaluere, diskutere og forbedre rutiner og samarbeidsformer. Rådet vil også bli en viktig høringspart i sluttføringen av flerbruksplanen, sier leder for forvaltning av skyte- og øvingsfelt i Forsvarsbygg, Thor Eirik Bakken.

Samarbeidsrådet vil få 13 medlemmer. Medlemmene vil representere Balsfjord og Målselv kommuner, reinbeitedistriktet, Statskog og private grunneiere – i tillegg til Forsvaret og Forsvarsbygg.

Valgmøter

Forsvarsbygg har sendt brev til blant andre alle grunneiere og rettighetshavere og invitert til informasjonsmøter om arbeidet med flerbruksplanen. Møtene blir åpne også for andre interesserte. Det skal være et møte i Målselv og et i Balsfjord i midten av måneden. Her skal Forsvaret og Forsvarsbygg orientere om virksomheten i Mauken-Blåtind og arbeidet med flerbruksplan for feltet.

- I tillegg håper vi møtene gir grunneiere og rettighetshavere et godt utgangpunkt for å velge sine representanter til samarbeidsrådet. Første møtet for rådet er planlagt allerede i slutten av oktober, sier prosjektleder for flerbruksplanen i Forsvarsbygg, Morten Fredheim.

En flerbruksplan for et skyte- og øvingsfelt er Forsvarets og Forsvarsbyggs plan for å regulere fellesbruken av feltet. Den skal ivareta behovene til både Forsvaret, grunneiere, rettighetshavere og allmennheten.

Samarbeidsrådet vil få presentert et utkast til Flerbruksplan på sitt første møte i oktober, og det er et mål å ferdigstille planen i starten av 2013.

 

Billedtekst:
Det er mange som bruker naturen i Mauken-Blåtind. På bildet ser vi sammenbindingsveien vestover ved Takvatnet. Foto: Terje Bartholsen/Forsvarsbygg

Beliggenhet

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.