Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Nærmere målet på Hjerkinn

Forsvarsbygg avsluttet denne uka den sjuende sesongen med opprydding i Hjerkinn skytefelt.

– Det fjernes fortsatt store mengder blindgjengere og ammunisjonsrester fra fjellet. Det er også stor anleggsaktivitet, og vi begynner virkelig å se resultater av den store naturrestaureringen, uttaler prosjektleder Odd-Erik Martinsen i Forsvarsbygg.

– I 2012 ryddet vi hovedsakelig i områder vest i feltet. Det har vært stor aktivitet i Svånådalen. Og ikke minst krevende rydding i de høytliggende og relativt utilgjengelige områdene vest for Grøndalen, i Lesja. Her snakker vi om høyder opp mot 1 700 meter over havet, forteller Martinsen videre. Tilgangen på militære ryddemannskaper fra Forsvaret har vært god, og det har bidratt til at vi også i år har lagt bak oss en effektiv ryddesesong, sier han.

295 blindgjengere

Til sammen ble om lag 28 kvadratkilometer ryddet i løpet av sju effektive ryddeuker. I dette tidsrommet ble totalt 295 blindgjengere (større enn 20 mm kaliber) funnet og destruert, sammen med over 50 tonn metallskrap (i hovedsak rester av ammunisjon) og 33 kubikkmeter annet avfall.

I tillegg har det også i årets feltsesong blitt søkt med eksplosivhunder på områder med spesielt farlige blindgjengere.

– Det ble søkt videre etter klaseammunisjon i det inngjerdede terrenget rundt testsletta i Grisungdalen. Sju spesialtrente hunder og tre hundeførere har vært i arbeid. De har en krevende jobb, og det ble i 2012 funnet ett skarpt objekt, såkalt bomblet. Den er ikke større enn en boks skismurning, men er livsfarlig ved berøring. Dette er et imponerende søkearbeid på et stort område. Jobben er avgjørende for at gjerdet rundt sletta skal kunne fjernes og området åpnes for allmenheten, utdyper Martinsen.

Sporene forsvinner

Fjerning av de store skyteanleggene på Haukberget og i Grisungdalen er nå på topp. Arbeidene har pågått ut oktober i år. Tre gravemaskiner og to dumpere, alt fjernstyrt, har vært i arbeid.

– Mer enn 60 000 kubikkmeter grusmasse er så langt i prosjektet lagt i de gamle massetakene på Storranden. Vi ser nå bokstavelig talt at sporene i terrenget forsvinner, sier Martinsen.

Dette er svært krevende oppdrag, der vi fjerner enorme anlegg og skal restaurere naturen i høgfjellet. I tillegg er det eksplosivfare, som gjør at arbeidene må gjøres fjernstyrt. Men resultatene ser svært bra ut, og vi er rett og slett stolte over dette. Planen er at anleggsarbeidene på Haugberget og sletta i Grisungdalen avsluttes i 2013.

Vegen videre

Fase 1 av Hjerkinn-prosjektet går mot slutten, og kostnadene har så langt vært om lag 242 millioner kroner. For fase 2 (2013-20) er det i Statsbudsjettet foreslått en ramme på 332 millioner kroner. Det vil da bli flere år med eksplosivrydding av terreng, før det siste vegnettet fjernes mot slutten.

Planen er full ferdigstillelse av Hjerkinn-prosjektet i 2020.

 

Bildetekst:
Naturrestaurering og fjerning av stridsvognanleggene på Haukberget og fra spredning av olivin over anleggsområdet på testsletta i Grisungdalen. Sistnevnte gjøres for å forebygge forurensende utlekking av metaller som følge av at massene på sletta løses opp og klargjøres for vegetasjonsetablering

Bilde av høyfjellsrydding krediteres Conrad Rye-Holmboe/Forsvaret

Beliggenhet

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.