Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Nord-Norges første innbygde kortholdbane

Forsvarsbygg overleverte Nord-Norges første innebygde kortholdbane til hæren på Setermoen. Støyforurensningen fra skytingen er nå vesentlig redusert for både boligfeltene og kirken som er nærmeste nabo.

- Forsvarsbygg er svært godt fornøyd med å overlevere et bygg til Hæren på Setermoen som gir soldatene de beste forholdene de kan få i forbindelse med skyteundervisningen. Bygget ivaretar HMS-kravene til utlufting av avgasser til den nye ammunisjonen, gir Setermoen vesentlig mindre støyforurensning og beskytter soldatene mot den verste vinterkulda og kulingen, sa Hårek Elvenes, regionsjef i Forsvarsbygg. 

Oberst Jørn Erik Berntsen, sjef for Operasjon støtte i Hæren, sa det var en glede å markere at den første innebygde skytebanen i Nord-Norge står ferdig.

- Dette betyr mye for treningen av våre soldater.  Kortholdbane 2 på Setermoen har i lang tid vært en støykilde for både sivile og militære under skarpskytingsøvinger, nå er denne tiden over, sa Berntsen.

- Dette er en merkedag for bygdebyen Setermoen med at Kortholdbane 2 nå er innebygd, sa ordfører Arne Nysted i Bardu kommune. 

– Vi har blitt vant med støyen fra skytebanen i årtier, og Hæren og sivilsamfunnet har måttet tilpasse seg hverandres behov. Det er flott å se at soldatene har fått en bane de kan øve mer på, enn da den var i friluft. For sivilsamfunnet, og kirken spesielt, vil dette bli en hørbar forbedring, sa Nysted.

Fakta Kortholdbane 2
Hallen skal holde minimum fire grader året rundt. Kortholdbanen er en 30 meters skytebane med 20 standplasser. Prosjektet gikk ut på å bygge en limtrehall på cirka 1 500 kvadratmeter over denne skytebanen. Det er fire bataljoner som øver på denne skytebanen.

Det er store miljøgevinster med oppgradering av skytebanen. I forkant ble vel 600 kubikkmeter blyholdig jord fjernet og levert til godkjent mottak for slik masse. Innebyggingen måtte underveis i prosjektet håndtere den nye miljøvennlige og blyfrie ammunisjonen som Forsvaret har gått over til. Ammunisjonen ga avgasser som kunne gi helsemessige plager. Den nye skytehallen på Setermoen har installert et ekstra kraftig ventilasjonssystem som pumper hele 86 000 kubikkmeter luft inn i hallen og samme mengde ut hver time. Prosjektet har kostet 35 millioner inkl mva. Storegga Entreprenør as har vært entreprenør.

Det er 3RW arkitekter som har tegnet bygget.

 

Bildetekst:
Fornøyde med Nord-Norges første innebygde Kortholdbane for Hæren. Fv: Jørn Erik Berntsen, sjef Operasjon støtte for Hæren, Arne Nysted, ordfører Bardu kommune og Hårek Elvenes, regionsjef Forsvarsbygg

 
Foto: Beate Ingebrigtsen, Forsvarsbygg

Beliggenhet

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.